Gozo Campus

Foundation Certificate in Care

CS2-01-19G

Course details

This full-time programme of studies is aimed at those individuals who wish to embark on a future career in the Health and Social Care Sector. During the year the learners will have a variety of lectures which will give them an understanding of basic concepts related to this sector. Lectures will focus on human behaviour, the way the body works and what constitutes a safe working environment. Students will also be given the opportunity to strengthen their key skills subjects including Maltese, English, Mathematics and Science through the vocational angle.
Learners will have the opportunity to visit organisations related to this sector so that they will become accustomed to the environment. At the end of this one-year course, students will have the opportunity to progress to the Diploma level in the same sector.

Dan il-programm ta’ studju full-time huwa mmirat lejn dawk l-individwi li fil-futur jixtiequ jibdew karriera fis-Settur tas-Saħħa u l-Kura Soċjali. Matul is-sena, l-istudenti jkollhom varjetà ta’ lezzjonijiet li jagħtuhom tagħrif dwar il-kunċetti bażiċi relatati ma’ dan is-settur. Il-lezzjonijiet jiffokaw fuq l-imġiba tal-bniedem, il-mod kif jaħdem il-ġisem u x’inhu dak li jagħmel ambjent tax-xogħol sikur. L-istudenti jingħataw ukoll l-opportunità li jsaħħu s-suġġetti tal-ħiliet ewlenin tagħhom, inklużi l-Malti, l-Ingliż, il-Matematika u x-Xjenza mil-lat vokazzjonali.
L-istudenti jkollhom l-opportunità li jżuru organizzazzjonijiet relatati ma’ dan is-settur sabiex isiru familjari mal-ambjent. Fl-aħħar ta’ dan il-kors ta’ sena, l-istudenti jkollhom l-opportunità li javvanzaw għal-livell tad-Diploma fl-istess settur.

Level 2

1 year full-time

Finished Compulsory Education
or
MCAST Introductory Certificate

Initial Assessment Tests (as may be applicable)


Career opportunities