Introductory Certificate in Hairdressing

Course Code: CS1-02-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme of studies introduces the learner to modules related to this sector. A number of interesting topics will be discussed. Examples include the different types of equipment and products typically found in hairdressing salons, customer care services, communication skills, professional attitudes, window-dressing, personal appearance and hygiene. The study-units incorporate theoretical aspects of hairdressing as well as practical sessions of basic hairdressing procedures using a mannequin head. Learners are also given the opportunity to strengthen their key skills subjects. Weekly lessons in English Language, Maltese, Mathematics, Science, Information Technology and Individual and Social Responsibility (ISR) are delivered in a manner that will help to render the vocational units more appealing and relevant to the students.

Course Description (Malti)

Dan il-programm jintroduċi lill-istudent għal suġġetti relatati ma’ dan is-settur. Eżempji jinkludu t-tipi differenti ta’ tagħmir u prodotti li normalment insibu f’salons talhairdressing, is-servizzi tal-kura tal-klijenti, il-ħiliet ta’ komunikazzjoni, l-attitudnijiet personali, l-arranġament tal-vetrini tas-salon, id-dehra u l-iġjene personali. L-unitajiet ta’ studju jinkorporaw aspetti teoretiċi tal-hairdressing, kif ukoll sessjonijiet prattiċi dwar il-proċeduri bażiċi tal-hairdressing fejn tintuża ras ta’ manikin. L-istudenti jingħataw ukoll l-opportunità li jsaħħu s-suġġetti talħiliet ewlenin tagħhom. Il-lezzjonijiet ta’ kull ġimgħa fl-Ingliż, ilMalti, il-Matematika, ix-Xjenza, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali (ISR) jingħataw b’mod li jgħinu biex l-unitajiet vokazzjonali jkunu aktar attraenti u rilevanti għallistudenti.

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education

Other Entry Requirements

Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here