Institute of Community Services

Introductory Certificate in Hairdressing

CS1-02-19

Course details

This programme of studies introduces the learner to modules related to this sector. A number of interesting topics will be discussed. Examples include the different types of equipment and products typically found in hairdressing salons, customer care services, communication skills, professional attitudes, window-dressing, personal appearance and hygiene. The study-units incorporate theoretical aspects of hairdressing as well as practical sessions of basic hairdressing procedures using a mannequin head.
Learners are also given the opportunity to strengthen their key skills subjects. Weekly lessons in English language, Maltese, Mathematics, Science, Information Technology and Individual and Social Responsibility (ISR) are delivered in a manner that will help to render the vocational units more appealing and relevant.
Dan il-programm ta’ studji jintroduċi lill-istudent għal unitajiet relatati ma’ dan is-settur. Jiġu diskussi għadd ta’ suġġetti interessanti. Eżempji jinkludu
it-tipi differenti ta’ tagħmir u prodotti li normalment insibu f’salons tal-hairdressing, is-servizzi tal-kura tal-klijenti, il-ħiliet ta’ komunikazzjoni, l-attitudnijiet personali, l-arranġament tal-vetrini tas-salon, id-dehra u l-iġjene personali. L-unitajiet ta’ studju jinkorporaw aspetti teoretiċi ta’ hairdressing, kif ukoll sessjonijiet prattiċi ta’ proċeduri bażiċi ta’ hairdressing fejn tintuża ras ta’ manikin.

L-istudenti jingħataw ukoll l-opportunità li jsaħħu s-suġġetti tal-ħiliet ewlenin tagħhom. Il-lezzjonijiet kull ġimgħa tal-Ingliż, il-Malti, il-Matematika, ix-Xjenza, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali (ISR) jingħataw b’mod li jgħin biex l-unitajiet vokazzjonali ikunu aktar attraenti u rilevanti għall-istudenti.

Level 1
1 year full-time

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

Finished compulsory education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career opportunities