Institute: Institute of Community Services

Department: –

Course Title: Introductory Certificate in Care

Course Code: CS1-01-21

ECTS: 40

Course details

Mode: –
This programme of study is an ideal start to a career in Health and Social Care for those learners who have just finished their compulsory education with minimum certification. This one-year full-time programme does not qualify the learner to work in the sector. However, the vocational and key skills modules which make up the course specification will help the learner to progress slowly to higher levels of study. The course includes both practical and theoretical lectures which cover the basics of health and social care including basic nutrition, first aid and interpersonal communication with service-users that projects respect, integrity, dignity, and anti-discrimination.
Dan il-programm ta’ studju huwa l-bidu ideali għal karriera fis-Saħħa u l-Kura Soċjali għal dawk l-istudenti li jkunu għadhom kemm temmew l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom bi ftit jew xejn ċertifikati. Dan il-programm full-time ta’ sena ma jagħtix lill-istudent biżżejjed kwalifiki biex jaħdem fis-settur. Madankollu, l-unitajiet vokazzjonali u tal-ħiliet ewlenin li jiffurmaw l-ispeċifikazzjoni tal-kors iwasslu lill-istudent biex javvanza bil-mod għal livelli ogħla ta’ studju. Il-kors jinkludi lezzjonijiet prattiċi kif ukoll ta’ teorija li jkopru l-elementi bażiċi tas-saħħa u l-kura soċjali, inklużi n-nutrizzjoni bażika, l-ewwel għajnuna u l-komunikazzjoni ma’ dawk li jużaw is-servizzi, li tkun tirrifletti r-rispett, l-integrità, id-dinjità u n-nuqqas ta’ diskriminazzjoni.
MQF Level: 1
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes