Introductory Certificate in Care

Course Code: CS1-01-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme of study is an ideal start to a career in Health and Social Care for those learners who have just finished their compulsory education with minimum certification. This oneyear full-time programme does not qualify the learner to work in the sector. However, the vocational and key skills modules which make up the course specification will help the learner to progress slowly to higher levels of study. The course includes both practical and theoretical lectures which cover the basics of health and social care including basic nutrition, first aid and interpersonal communication with service-users that projects respect, integrity, dignity, and anti-discrimination.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studju huwa l-bidu ideali għal karriera fisSaħħa u l-Kura Soċjali għal dawk l-istudenti li jkunu għadhom kemm lestew l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom bi ftit jew xejn ċertifikati. Dan il-programm full-time ta’ sena ma jagħtix lillistudent biżżejjed kwalifiki biex jaħdem fis-settur. Madankollu, l-unitajiet vokazzjonali u tal-ħiliet ewlenin li jiffurmaw l-ispeċifikazzjoni tal-kors iwasslu lill-istudent biex javvanza bil-mod għal livelli ogħla ta’ studju. Il-kors jinkludi lezzjonijiet prattiċi kif ukoll ta’ teorija li jkopru l-elementi bażiċi tas-saħħa u l-kura soċjali, inklużi n-nutrizzjoni bażika, l-ewwel għajnuna u l-komunikazzjoni ma’ dawk li jużaw is-servizzi, li tkun tirrifletti r-rispett, l-integrità, id-dinjità u n-nuqqas ta’ diskriminazzjoni.

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education

Other Entry Requirements

Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here