Institute of Engineering and Transport

Bachelor of Science (Honours) in Quantity Surveying

CE6-04-21

180 ECTS

Course details

Internship
The structure of this programme provides an opportunity to explore a range of construction related disciplines. During the programme, the learners will develop a comprehensive understanding of the disciplines which underpin construction management and the surveying professions. This knowledge will include subjects such as: economics, law, industry practice and building technology. Throughout the programme there will be a strong focus on project work and interdisciplinary collaboration is highly encouraged. The programme leads to the development of specialist knowledge related to construction economics and contract law, with a particular focus on managing costs throughout the project life-cycle from early design through to building completion and beyond. As part of this programme the learners will also complete a dissertation on a research topic of their choice and a quantity surveying project.
L-istruttura ta’ dan il-programm tipprovdi opportunità biex tiġi esplorata firxa ta’ dixxiplini relatati malkostruzzjoni. Matul il-programm, l-istudent jiżviluppa fehim komprensiv tad-dixxiplini li fuqhom huma bbażati l-ġestjoni tal-kostruzzjoni u l-professjonijiet tal-istħarriġ. Dan l-għarfien jinkludi suġġetti bħall-ekonomija, il-liġi, il-prattika tal-industrija u t-teknoloġija tal-bini. Matul il-kors issir enfasi qawwija fuq ix-xogħol fuq proġett u l-istudenti jiġu mħeġġa jaħdmu f’kollaborazzjoni ma’ dixxiplini oħrajn. Il-programm iwassal għal żvilupp ta’ għarfien speċjalizzat relatat mal-ekonomija tal-kostruzzjoni u l-liġi kuntrattwali, b’enfasi partikolari fuq il-ġestjoni tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu kollu tal-proġett, mill-istadju bikri taddisinn sat-tlestija tal-bini u anke wara. Bħala parti minn dan il-programm, l-istudenti jippreżentaw ukoll teżi dwar suġġett ta’ riċerka tal-għażla tagħhom u proġett ta’ sħarriġ tal-kwantità.
MQF Level 6
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma in Building Services Engineering or MCAST Advanced Diploma in Construction Engineering or MCAST Advanced Diploma in Civil Engineering or Undergraduate Diploma in Foundations of Engineering or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Levels: At least one A-Level pass from Accounts, Engineering Drawing, Mathematics (Pure or Applied), Physics Preferred I-Levels: Engineering Drawing, Graphical Communication
Knowledge of CAD will be considered an asset.
Career Pathways: Quantity surveyor, Risk, value management and cost control manager, Contractual claims adviser, Construction commercial risks adviser,

Course Outline