Institute of Engineering and Transport – Building & Construction Engineering

Bachelor of Science (Honours) in Quantity Surveying

CE6-04-18

Course details

This course prepares the learner for a successful career in quantity surveying. The programme structure provides an opportunity to explore a range of construction-related disciplines. During the programme, the learner will develop a comprehensive understanding of the disciplines which underpin construction management and the surveying professions. This knowledge will include subjects such as; economics, law, industry practice and building technology. Throughout the programme there will be a strong focus on project work and interdisciplinary collaboration is highly encouraged.
The BSc Quantity Surveying programme leads to a development of specialist knowledge related to construction economics and contract law, with a particular focus on managing costs throughout the project life-cycle from early design through to building completion and beyond.
As part of this programme the learners will also complete a dissertation on a research topic of their choice and a quantity surveying project, in which they will prepare a design cost plan for a project.

Dan il-kors iħejji lill-istudent biex jirnexxi fil-karriera tiegħu fl-istħarriġ tal-kwantità. L-istruttura tal-programm tipprovdi opportunità biex tiġi esplorata firxa ta’ dixxiplini relatati mal-kostruzzjoni. Matul il-programm, l-istudent jiżviluppa fehim komprensiv tad-dixxiplini li fuqhom huma bbażati l-ġestjoni tal-kostruzzjoni u l-professjonijiet tal-istħarriġ. Dan l-għarfien jinkludi suġġetti bħall-ekonomija, il-liġi, il-prattika tal-industrija u t-teknoloġija tal-bini. Matulu ssir enfasi qawwija fuq ix-xogħol fuq proġett u l-istudenti jiġu mħeġġa jaħdmu f’kollaborazzjoni ma’ dixxiplini oħrajn.
Il-programm tal-BSc Quantity Surveying iwassal għal żvilupp ta’ għarfien speċjalizzat relatat mal-ekonomija tal-kostruzzjoni u l-liġi kuntrattwali, b’enfasi partikolari fuq il-ġestjoni tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-prodott, mill-istadju bikri tad-disinn tiegħu sat-tlestija tal-bini u anke wara.
Bħala parti minn dan il-programm, l-istudenti jippreżentaw ukoll teżi dwar suġġett ta’ riċerka tal-għażla tagħhom u proġett tal-isħarriġ tal-kwantità, li fih iħejju pjan li juri l-ispejjeż involuti għal disinn partikolari ta’ proġett.

Level 6

3 years full-time

Internship

MCAST Advanced Diploma in Building Services Engineering
or
MCAST Advanced Diploma in Construction Engineering
or
MCAST Advanced Diploma in Civil Engineering
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: At least one A-Level pass from Accounts, Engineering Drawing, Mathematics (Pure or Applied), Physics
Preferred I-Level: Engineering Drawing and Graphical Communications

Knowledge in CAD will be considered an asset


Career opportunities

Quantity Surveyor