Institute of Engineering and Transport – Building & Construction Engineering

Bachelor of Science (Honours) in Building Services Engineering

CE6-01-19

Course details

This course aims to provide learners with the management skills and technical knowledge associated with the diverse and challenging building services engineering industry.
The programme aims to equip the learners with the necessary design and evaluation techniques to make professional judgements on technological, social and ethical issues during planning and the execution of building services projects.
Environmental and technical issues are covered within specialist units designed for this programme. Learners are also expected to be more independent, with a significant amount of research and self-study, directed both within and outside the Institute environment.

Dan il-kors għandu l-għan li jipprovdi lill-istudenti l-ħiliet ta’ ġestjoni u l-għarfien tekniku assoċjati mal-industrija diversa u impenjattiva tal-inġinerija tas-servizzi tal-bini.
Il-programm għandu l-għan li jipprovdi lill-istudenti t-tekniki neċessarji ta’ disinn u ta’ evalwazzjoni biex jagħmlu ġudizzji professjonali dwar kwistjonijiet teknoloġiċi, soċjali u etiċi matul l-ippjanar u t-twettiq ta’ proġetti tas-servizzi tal-bini.
Matulu jiġu koperti kwistjonijiet ambjentali u tekniċi fi ħdan unitajiet speċjalizzati mfassla għal dan il-programm. L-istudenti huma mistennija wkoll li jkunu aktar indipendenti, billi jwettqu ammont sinifikanti ta’ riċerka u studju għal rashom, kemm fl-ambjent tal-Istitut kif ukoll barra minnu.

Level 6

3 years full-time

Internship

MCAST Advanced Diploma in Building Services Engineering
or
MCAST Advanced Diploma in Construction Engineering
or
MCAST Advanced Diploma in Civil Engineering
or
MCAST Advanced Diploma in Heating, Ventilation and Air-Conditioning
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Levels: Physics and Mathematics (Pure or Applied)
Preferred I-Level: Engineering Drawing & Graphical Communications

Knowledge in CAD will be considered as an asset


Career opportunities