Institute of Engineering and Transport

Advanced Diploma in Building Services Engineering

CE4-A7-21

ECTS: 120

Course details

Apprenticeship
This course offers learners training in a wide range of building services systems in both the Mechanical and the Electrical fields. Energy conservation and environmental impact are two themes that cut across most study-units in this programme of study. This enables learners to carry out duties at a technical level. Qualified technicians are continuously required in building services design and installation companies to work on new installations, or to refit or carry out maintenance or servicing on existing installations in order to upgrade them to the requirements of new regulations. This course includes training both in College-based industrial workshops as well as in an industry-based apprenticeship, providing learners with a holistic training in the sector.
Dan il-kors joffri taħriġ f’firxa wiesgħa ta’ sistemi ta’ servizzi tal-bini, fl-oqsma kemm Mekkaniċi kif ukoll Elettriċi. Il-konservazzjoni tal-enerġija u l-impatt ambjentali huma żewġ temi li jidħlu f’ħafna unitajiet ta’ studju ta’ dan il-programm ta’ studju. Dan jippermetti lill-istudenti jwettqu dmirijiet fil-livell tekniku. Teknixins kwalifikati huma kontinwament meħtieġa f’kumpaniji tad-disinn u l-installazzjoni tas-servizzi tal-bini biex jaħdmu fuq installazzjonijiet ġodda, jew biex jirrinovaw dawk qodma jew iwettqu xogħol ta’ manutenzjoni jew ta’ servisjar fuq installazzjonijiet eżistenti, sabiex dawn ikunu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ regolamenti ġodda. Dan il-kors jinkludi taħriġ kemm f’workshops industrijali bbażati fil-Kulleġġ, kif ukoll f’apprendistat fl-industrija, b’tali mod li l-istudenti jirċievu taħriġ ħolistiku fis-settur.
MQF Level 4
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Heating, Ventilation and Air-Conditioning or MCAST Diploma in Building Services Installations (Plumbing or Plumbing and Electrical) or MCAST Diploma in Electrical Installations or MCAST Diploma in Engineering (Electronics) or MCAST Diploma in Mechanical Engineering or MCAST Diploma in Construction Engineering or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: One subject from Mathematics or Physics and One subject from Engineering Technology, Design and Technology, Chemistry, Mathematics, Physics
Career Pathways: Draughts person, Tendering and estimating technician, Quality assurance technician

Course Outline
Key Information for Prospective, Continuing, and Progressing Students for Full-Time Programmes