Institute of Engineering and Transport – Building & Construction Engineering

Advanced Diploma in Building Services Engineering

CE4-A7-19

Course details

This course offers learners a pathway into the building services engineering industry. They will be able to offer support in areas such as design, systems installation and facilities management. Training is provided in a wide range of building services systems in both the Mechanical and the Electrical fields. The theme of energy conservation and environmental impact are two themes that cut across most study units in this programme of study. This enables learners to carry out duties at a technical level. Qualified technicians are
continuously required in building services design and installation companies, to work on new installations or to refit, carry out maintenance or servicing on existing installations in order to upgrade them to the requirements of new regulations. This course includes training both in College-based industrial workshops as well as in industry-based apprenticeship, providing learners with a holistic training in the sector.

Dan il-kors joffri lill-istudenti l-opportunità li jidħlu fl-industrija tal-inġinerija tas-servizzi tal-bini. L-istudenti jkunu jistgħu joffru appoġġ f’oqsma bħad-disinn, l-installazzjoni tas-sistemi u l-ġestjoni tal-faċilitajiet. It-taħriġ jiġi pprovdut f’firxa wiesgħa ta’ sistemi ta’ servizzi tal-bini, fl-oqsma kemm Mekkaniċi kif ukoll Elettriċi. Il-konservazzjoni tal-enerġija u l-impatt ambjentali huma żewġ temi li jidħlu f’ħafna unitajiet ta’ studju ta’ dan il-programm ta’ studju. Dan jippermetti lill-istudenti jwettqu dmirijiet fil-livell tekniku. Teknixins kwalifikati huma kontinwament meħtieġa f’kumpaniji tad-disinn u l-installazzjoni tas-servizzi tal-bini, biex jaħdmu fuq installazzjonijiet ġodda jew biex jirrinovaw, iwettqu xogħol ta’ manutenzjoni jew ta’ servisjar fuq installazzjonijiet eżistenti, sabiex dawn ikunu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ regolamenti ġodda. Dan il-kors jinkludi taħriġ kemm f’workshops industrijali bbażati fil-Kulleġġ, kif ukoll f’apprendistat ibbażat fl-industrija, b’tali mod li jipprovdi lill-istudenti taħriġ olistiku fis-settur.

Level 4

3 years on apprenticeship

Apprenticeship

MCAST Diploma in Heating, Ventilation and Air-Conditioning
or
MCAST Diploma in Building Services Installations (Plumbing or Plumbing and Electrical)
or
MCAST Diploma in Electrical Installations
or
MCAST Diploma in Engineering (Electronics)
or
MCAST Diploma in Mechanical Engineering
or
MCAST Diploma in Construction Engineering
or

4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory:
One subject from Mathematics or Physics
and
One subject from Engineering Technology, Design & Technology, Chemistry, Mathematics, Physics


Career opportunities