Advanced Diploma in Building Services Engineering

Course Code: CE4-A7-19

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This course offers learners training in a wide range of building services systems in both the Mechanical and the Electrical fields. The theme of energy conservation and environmental impact are two themes that cut across most study-units in this programme of study. This enables learners to carry out duties at a technical level. Qualified technicians are continuously required in building services design and installation companies, to work on new installations or to refit, carry out maintenance or servicing on existing installations in order to upgrade them to the requirements of new regulations. This course includes training both in Collegebased industrial workshops as well as in an industry-based apprenticeship, providing learners with a holistic training in the sector.

Course Description (Malti)

Dan il-kors joffri taħriġ f’firxa wiesgħa ta’ sistemi ta’ servizzi talbini, fl-oqsma kemm Mekkaniċi kif ukoll Elettriċi. Il-konservazzjoni tal-enerġija u l-impatt ambjentali huma żewġ temi li jidħlu f’ħafna unitajiet ta’ studju ta’ dan il-programm ta’ studju. Dan jippermetti lillistudenti jwettqu dmirijiet fil-livell tekniku. Teknixins kwalifikati huma kontinwament meħtieġa f’kumpaniji tad-disinn u l-installazzjoni tas-servizzi tal-bini, biex jaħdmu fuq installazzjonijiet ġodda jew biex jirrinovaw dawk qodma, iwettqu xogħol ta’ manutenzjoni jew ta’ servisjar fuq installazzjonijiet eżistenti, sabiex dawn ikunu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ regolamenti ġodda. Dan il-kors jinkludi taħriġ kemm f’workshops industrijali bbażati fil-Kulleġġ, kif ukoll f’apprendistat fl-industrija, b’tali mod li l-istudenti jirċievu taħriġ ħolistiku fis-settur

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Diploma in Heating, Ventilation and Air-Conditioning or MCAST Diploma in Building Services Installations (Plumbing or Plumbing and Electrical) or MCAST Diploma in Electrical Installations or MCAST Diploma in Engineering (Electronics) or MCAST Diploma in Mechanical Engineering or MCAST Diploma in Construction Engineering or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: One subject from Mathematics or Physics and One subject from Engineering Technology, Design and Technology, Chemistry, Mathematics, Physics

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Draughtsperson, Tendering and estimating technician, Quality assurance technician

Programme Details

Download Programme Specification here