Institute of Engineering and Transport – Building & Construction Engineering

Advanced Diploma in Welding and Fabrication

CE4-A5-19

Course details

This course combines theoretical knowledge and practical training carried out in College-based industrial workshops. Learners will be expected to participate individually and in teams to fabricate welded products. They will learn how to analyse and generate solutions related to typical fabrication using thin plates and pipes.
Learners will also be given the opportunity to follow an apprenticeship to improve their hands-on experience. In order to be able to appreciate the importance of good production management, supervised visits to complex production set-ups are organised during the course. Applicants need to be able to work within the industries concerned.
Applicants coming in through the Secondary Education Certificate route may be requested to complete an additional Level 4 preparatory year if they do not already have prior exposure and experience in the sector.

Dan il-kors jikkombina l-għarfien teoretiku u t-taħriġ prattiku mwettqa f’workshops industrijali bbażati fil-Kulleġġ. L-istudenti jkunu mistennija jipparteċipaw b’mod individwali u f’timijiet biex jiffabbrikaw prodotti wweldjati. Huma jitgħallmu kif janalizzaw u jiġġeneraw soluzzjonijiet relatati mal-fabbrikazzjoni tipika permezz ta’ pjanċi u pajpijiet irqaq.
L-istudenti jingħataw l-opportunità wkoll li jsegwu apprendistat biex itejbu l-esperjenza prattika tagħhom. Sabiex ikunu jistgħu jirrikonoxxu l-importanza ta’ ġestjoni tajba tal-produzzjoni, matul il-kors jiġu organizzati żjarat sorveljati f’set-ups tal-produzzjoni kumplessi. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.
L-applikanti li jidħlu permezz taċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja jistgħu jiġu mitluba jlestu sena preparatorja addizzjonali f’Livell 4, jekk ma jkollhomx esperjenza jew qatt ma ġew esposti għal xogħol f’dan is-settur.

Level 4

2 years on
apprenticeship
(As from 2020/21, 3 years on
Apprenticeship)

Apprenticeship

MCAST Diploma in Welding and Fabrication
or
MCAST Diploma in Construction Engineering
or
MCAST Diploma in Automotive Repair (Body and Paint)
or
MCAST Diploma in Automotive Maintenance and Repair
or
MCAST Diploma in Mechanical Engineering
or
MCAST Diploma in Aircraft Structures and Repairs
or
MCAST Diploma in Engineering (Electronics)
or
MCAST Diploma in Electrical Installations
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Preferred: English, Mathematics, Engineering Technology, Technical Drawing, Graphical Communication or Design and Technology


Career opportunities