Institute of Engineering and Transport

Advanced Diploma in Plumbing and Liquid Petroleum Gas Systems

CE4-A4-21

ECTS: 120

Course details

Apprenticeship
This course combines theoretical knowledge and practical training both in College-based industrial workshops and in an industry-based apprenticeship or work placement. Learners will learn how to analyse and generate solutions to perform typical plumbing installations, alterations, repairs and planned maintenance. Learners are expected to participate individually and in teams to install pipe systems and fittings and accessories of domestic, commercial and industrial installations. The course also covers liquid petroleum gas (LPG) systems installed to REWS/MSA standards. Applicants need to be able to work within the industries concerned.
Dan il-kors jikkombina l-għarfien teoretiku u t-taħriġ prattiku kemm f’workshops industrijali bbażati fil-Kulleġġ kif ukoll waqt apprendistat jew esperjenza ta’ xogħol fl-industrija. L-istudenti jitgħallmu janalizzaw u jiġġeneraw soluzzjonijiet biex jagħmlu xogħol tipiku ta’ installazzjonijiet ta’ plumbing, tibdil, tiswijiet u manutenzjoni ppjanata minn qabel. L-istudenti jkunu mistennija jipparteċipaw b’mod individwali u f’timijiet biex jinstallaw sistemi ta’ pajpijiet u fittings u aċċessorji ta’ installazzjonijiet domestiċi, kummerċjali u industrijali. Il-kors ikopri wkoll sistemi tal-gass likwifikat miż-żejt (LPG) installati skont l-istandards tar-REWS/ MSA. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.
MQF Level 4
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Construction Engineering or MCAST Diploma in Heating, Ventilation and Air-Conditioning or MCAST Diploma in Building Services Installations (Plumbing or Plumbing and Electrical) or MCAST Diploma in Welding and Fabrication or MCAST Diploma in Electrical Installations or MCAST Diploma in Engineering (Electronics) or MCAST Diploma in Mechanical Engineering or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: English, Engineering Technology, Mathematics, Graphical Communication, Design and Technology
Career Pathways: Domestic, commercial and industrial plumber, Installation, maintenance and repair technician

Key Information for Prospective, Continuing, and Progressing Students for Full-Time Programmes