Institute of Engineering and Transport – Building & Construction Engineering

Advanced Diploma in Plumbing and Liquid Petroleum Gas Systems

CE4-A4-19

Course details

This course combines theoretical knowledge and practical training both in College-based industrial workshops and in an industry-based apprenticeship or work placement. Learners will learn how to analyse and generate solutions to perform typical plumbing installations, alterations, repairs and planned maintenance. Learners are expected to participate individually and in teams to install pipe systems and fittings and accessories of domestic, commercial and industrial installations. The course also covers liquid petroleum gas (LPG) systems installed to REWS/MSA Standards. Applicants need to be able to work within the industries concerned.

Dan il-kors jikkombina l-għarfien teoretiku u t-taħriġ prattiku kemm f’workshops industrijali bbażati fil-Kulleġġ kif ukoll f’apprendistat ibbażat fl-industrija jew esperjenza ta’ xogħol. L-istudenti jitgħallmu janalizzaw u jiġġeneraw soluzzjonijiet biex iwettqu installazzjonijiet, alterazzjonijiet, tiswijiet u manutenzjoni ppjanata tipiċi ta’ plumbing. L-istudenti huma mistennija jipparteċipaw b’mod individwali u f’timijiet biex jinstallaw sistemi ta’ pajpijiet u fittings u aċċessorji ta’ installazzjonijiet domestiċi, kummerċjali u industrijali.
Il-kors ikopri wkoll sistemi tal-gass likwifikat miż-żejt (LPG) installati f’konformita mal-istandards REWS/MSA. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.

Level 4

3 years on apprenticeship

Apprenticeship

MCAST Diploma in Construction Engineering
or
MCAST Diploma in Heating, Ventilation and Air Conditioning
or
MCAST Diploma in Building Services Installations (Plumbing or Plumbing and Electrical)
or
MCAST Diploma in Welding and Fabrication
or
MCAST Diploma in Electrical Installations
or
MCAST Diploma in Engineering (Electronics)
or
MCAST Diploma in Mechanical Engineering
or
4 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes
Preferred: English, Engineering Technology, Mathematics, Graphical Communication, Design and Technology


Career opportunities