Institute of Engineering and Transport

Advanced Diploma in Masonry Heritage Skills (Mastru)

CE4-A3-21

120 ECVET

Course details

Apprenticeship
This course of study gives learners the necessary knowledge and skills in the area of stone restoration and conservation. It offers learners the competences they will need in order to be able to analyse and generate solutions concerning typical restoration interventions. The practical training is carried out in College-based workshops and laboratories as well as on heritage sites. Throughout the programme learners will have the unique opportunity to work on historical heritage sites and structures to master maintenance, protection and preservation skills, and apply cleaning and testing techniques. Applicants have to be able to work within the industries concerned.
Dan huwa kors ta’ studju li jipprovdi lill-istudenti l-għarfien u l-ħiliet neċessarji fil-qasam tar-restawr u l-konservazzjoni tal-ġebla. Il-kors joffri lill-istudenti l-kompetenzi li jeħtieġu sabiex ikunu jistgħu janalizzaw u jiġġeneraw soluzzjonijiet dwar interventi tipiċi ta’ restawr. It-taħriġ prattiku jsir f’workshops ibbażati fil-Kulleġġ u f’laboratorji, kif ukoll f’siti ta’ patrimonju. Matul il-programm, l-istudenti jkollhom l-opportunità unika li jaħdmu fuq siti u strutturi ta’ patrimonju storiku, biex jiksbu ħiliet ta’ manutenzjoni, protezzjoni u preservazzjoni, u japplikaw tekniki ta’ tindif u ttestjar. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.
MQF Level 4
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Trowel Trades (Plastering and Tile Laying or Painting and Decorating) or MCAST Diploma in Construction and Stone Masonry or MCAST Diploma in Construction Engineering or MCAST Diploma in Heating, Ventilation and Air-Conditioning or MCAST Diploma in Masonry Heritage Skills (Sewwej) or MCAST Diploma in Building Services Installations (Plumbing or Plumbing and Electrical) or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: English, Physics, Chemistry, Engineering Technology
Career Pathways: Mastru in the field of stone masonry heritage skills, Stone masonry heritage sites supervisor

Course Outline