Advanced Diploma in Masonry Heritage Skills (Mastru)

Course Code: CE4-A3-19

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This course of studies gives learners the necessary knowledge and skills in the area of stone restoration and conservation. It offers learners the competences they will need in order to be able to analyse and generate solutions concerning typical restoration interventions. The practical training is carried out in Collegebased workshops and laboratories as well as on heritage sites. Throughout the programme learners will have the unique opportunity to work on historical heritage sites and structures to master maintenance, protection and preservation skills, and apply cleaning and testing techniques. Applicants have to be able to work within the industries concerned.

Course Description (Malti)

Dan huwa kors ta’ studji li jipprovdi lill-istudenti l-għarfien u l-ħiliet neċessarji fil-qasam tar-restawr u l-konservazzjoni tal-ġebla. Il-kors joffri lill-istudenti l-kompetenzi li jeħtieġu sabiex ikunu jistgħu janalizzaw u jiġġeneraw soluzzjonijiet dwar interventi tipiċi ta’ restawr. It-taħriġ prattiku jsir f’workshops ibbażati filKulleġġ u f’laboratorji, kif ukoll f’siti ta’ patrimonju. Matul il-programm, l-istudenti jkollhom l-opportunità unika li jaħdmu fuq siti u strutturi ta’ patrimonju storiku, biex jiksbu ħiliet ta’ manutenzjoni, protezzjoni u preservazzjoni, u japplikaw tekniki ta’ tindif u ttestjar. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Diploma in Trowel Trades (Plastering and Tile Laying or Painting and Decorating) or MCAST Diploma in Construction and Stone Masonry or MCAST Diploma in Construction Engineering or MCAST Diploma in Heating, Ventilation and Air-Conditioning or MCAST Diploma in Masonry Heritage Skills (Sewwej) or MCAST Diploma in Building Services Installations (Plumbing or Plumbing and Electrical) or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: English, Physics, Chemistry, Engineering Technology

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Mastru in the field of stone masonry heritage skills, Stone masonry heritage sites supervisor