Institute of Engineering and Transport – Building & Construction Engineering

Advanced Diploma in Joinery, Furniture Design and Manufacturing

CE4-A2-19

Course details

This diploma course is aimed for students intending to embark in a career in the woodworking industry. It combines theoretical knowledge and practical training. The practical training is conducted both in College-based industrial workshops and in an industry-based apprenticeship or work placement.
Learners will learn how to analyse and provide solutions to typical joinery and furniture products using solid wood and composite materials. Learners will be expected to participate individually and in teams to produce solid wood and composite material manufactured products. Applicants need to be able to work within the industries concerned. Applicants applying through the Secondary Education Certificate route, students may be requested to complete an additional Level 4 preparatory year if they do not already have prior exposure and experience in the sector.
Dan il-kors ta’ diploma huwa mmirat lejn studenti li jixtiequ jidħlu f’karriera fl-industrija tax-xogħol tal-injam. Il-kors jikkombina l-għarfien teoretiku mat-taħriġ prattiku. It-taħriġ prattiku jitwettaq kemm f’workshops industrijali bbażati fil-Kulleġġ, kif ukoll f’apprendistat ibbażat fl-industrija jew esperjenza ta’ xogħol.
L-istudenti jitgħallmu kif janalizzaw u jipprovdu soluzzjonijiet għal prodotti tipiċi tal-għamara bl-użu ta’ injam mastizz u materjali komposti. L-istudenti jkunu mistennija jipparteċipaw b’mod individwali u f’timijiet biex jipproduċu prodotti manifatturati tal-injam mastizz jew materjali komposti. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati. L-applikanti li japplikaw permezz taċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja jistgħu jiġu mitluba jlestu sena preparatorja addizzjonali f’Livell 4, jekk ma jkollhomx esperjenza jew qatt ma ġew esposti għal xogħol f’dan is-settur.
Level 4
3 years on apprenticeship
Apprenticeship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST Diploma in Joinery and Furniture Making
or
MCAST Diploma in Construction Engineering
or
MCAST Diploma in Automotive Repair (Body and Paint)
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Preferred: English,
Mathematics, Technical Drawing, Engineering Technology, Graphical Communication.


Career opportunities