Institute of Engineering and Transport – Building & Construction Engineering

Diploma in Welding and Fabrication

CE3-A8-19

Course details

This apprenticeship course combines theoretical knowledge with practical training, both in College-based industrial workshops and in industry-based apprenticeships. Learners will be expected to participate individually and in teams to fabricate welded products.
Learners will have the opportunity to use hand and power tools as well as welding sets, giving particular attention to health and safety considerations. This course also provides learners with the opportunity to further develop their knowledge of key skills subjects such as Mathematics, Science, English, Maltese, Information Technology and Individual and Social Responsibility.

Dan il-kors ta’ apprendistat jikkombina l-għarfien teoretiku mat-taħriġ prattiku, kemm f’workshops industrijali bbażati fil-Kulleġġ, kif ukoll f’apprendistati bbażati fl-industrija. L-istudenti jkunu mistennija jipparteċipaw b’mod individwali u f’timijiet biex jiffabbrikaw prodotti wweldjati.
L-istudenti jkollhom l-opportunita li jużaw għodod tal-idejn u tal-elettriku, kif ukoll settijiet tal-iwweldjar, b’attenzjoni partikolari għal kunsiderazzjonijiet tas-saħħa u s-sikurezza. Dan il-kors jipprovdi wkoll lill-istudenti l-opportunità li jkomplu jsaħħu l-għarfien tagħhom fir-rigward tas-suġġetti tal-ħiliet ewlenin, bħall-Matematika, ix-Xjenza, l-Ingliż, il-Malti, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.

Level 3

1 year on apprenticeship

Apprenticeship

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P(Level 3) passes


Career opportunities