Institute of Engineering and Transport – Building & Construction Engineering

Diploma in Trowel Trades (Plastering and Tile Laying or Painting and Decorating)

CE3-A7-19

Course details

This course enables learners to become trades persons skilled in plastering and tile laying or in painting and decorating, skills that are very important in the construction finishing process. The sector requires trained and qualified people in the use of finishing materials such as different types of plaster and plastering processes, different tiles and tiling materials of high standard, and paint-based surface finishing.
During the course the learners will be given the opportunity to develop their knowledge of key skills subjects such as Mathematics, Science, English, Maltese, Information Technology and Individual and Social Responsibility.

Dan il-kors jgħin lill-istudenti jsiru persuni tas-sengħa mħarrġa fil-kisi u t-tqegħid tal-madum jew fit-tibjid u d-dekorazzjoni, ħiliet li huma importanti ħafna fil-proċess tal-irfinar tal-kostruzzjoni. Is-settur jirrikjedi persuni mħarrġa u kwalifikati fl-użu ta’ materjali għall-irfinar, bħal tipi differenti ta’ ġibs u proċessi ta’ kisi bil-ġibs, madum differenti u materjali għat-tqegħid tal-madum ta’ standard għoli u l-irfinar tal-wiċċ ibbażat fuq iż-żebgħa.
Matul il-kors, l-istudenti jingħataw l-opportunità li jsaħħu l-għarfien tagħhom fir-rigward tas-suġġetti tal-ħiliet ewlenin, bħall-Matematika, ix-Xjenza, l-Ingliż, il-Malti, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.

Level 3

2 years on apprenticeship

Apprenticeship

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes


Career opportunities