Diploma in Building Services Installations (Plumbing or Plumbing and Electrical)

Course Code: CE3-A6-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This course of studies combines theoretical knowledge with practical training both off-the-job and on work placement. The practical training is carried out in campusbased industrial workshops. Learners are expected to participate individually and in teams to install pipe systems, fittings and control systems with the use of actuators and solar panels installations. The course includes the practical handling of hand tools, power tools and typical trade tools, such as thread cutting machines. This course also provides learners with the opportunity to further develop their knowledge of key skills subjects such as Mathematics, Science, English, Maltese, Information Technology and Individual and Social Responsibility.

Course Description (Malti)

Dan il-kors ta’ studji jikkombina l-għarfien teoretiku mat-taħriġ prattiku, kemm barra kif ukoll fil-post tax-xogħol. It-taħriġ prattiku jitwettaq f’workshops industrijali bbażati fil-kampus. L-istudenti huma mistennija li jipparteċipaw b’mod individwali u f’timijiet biex jinstallaw sistemi ta’ pajpijiet, fittings u sistemi ta’ kontroll blużu ta’ attwaturi, kif ukoll pannelli solari. Il-kors jinkludi l-immaniġġjar prattiku ta’ għodod talidejn, għodod tal-elettriku u għodod tipiċi tas-snajja’ partikolari, bħal magni li jaqtgħu l-kamin. Dan il-kors jipprovdi wkoll lill-istudenti l-opportunità li jkomplu jsaħħu l-għarfien tagħhom fir-rigward tassuġġetti tal-ħiliet ewlenin, bħall-Matematika, ix-Xjenza, l-Ingliż, il-Malti, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Skilled worker, Plumber, Assistant electrician

Programme Details

Download Programme Specification here