Institute of Engineering and Transport – Building & Construction Engineering

Diploma in Masonry Heritage Skills (Sewwej)

CE3-A5-19

Course details

This vocational course enables learners to take up a career in stone restoration. It provides both practical and theoretical skills that lead learners to participate in a limited scope of stone restoration interventions. Successful learners can progress to the higher-level course in restoration, an MCAST Advanced Diploma in Masonry Heritage Skills (Mastru).
Throughout the programme learners will have the opportunity to obtain necessary
maintenance, protection and preservation skills, understand preparation and
recording techniques and apply cleaning and testing procedures. The programme is complemented with other essential units such as Safety at Work, Technical Reporting, Information Technology and Mathematics.
Dan il-kors vokazzjonali jgħin lill-istudenti jidħlu għal karriera fir-restawr tal-ġebel. Dan jipprovdi ħiliet prattiċi kif ukoll teoretiċi, li jwasslu lill-istudenti biex jipparteċipaw f’ambitu limitat ta’ interventi tar-restawr tal-ġebel. L-istudenti li jtemmu dan il-kors b’suċċess jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom fil-kors ta’ livell ogħla fir-restawr, l-MCAST Advanced Diploma in Masonry Heritage Skills (Mastru).
Matul il-programm, l-istudenti jkollhom l-opportunità li jiksbu l-ħiliet ta’ manutenzjoni, protezzjoni u preservazzjoni neċessarji, jifhmu tekniki ta’ tħejjija u reġistrazzjoni u japplikaw proċeduri ta’ tindif u ta’ ttestjar. Il-programm huwa kkumplimentat minn unitajiet essenzjali oħra, bħas-sigurta’ fuq il-Post tax-Xogħol, ir-Rappurtar Tekniku, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Matematika.
Level 3
1 year on apprenticeship
Apprenticeship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes


Career opportunities