Diploma in Masonry Heritage Skills (Sewwej)

Course Code: CE3-A5-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This vocational course enables learners to take up a career in stone restoration. It provides both practical and theoretical skills that lead learners to participate in a limited scope in stone restoration interventions. Successful learners can progress to the higher level course in restoration. Throughout the programme learners will have the opportunity to obtain the necessary maintenance, protection and preservation skills, understand preparation and recording techniques and apply cleaning and testing procedures. The programme is complemented with other essential units such as Safety at Work, Technical Reporting, Information Technology and Mathematics.

Course Description (Malti)

Dan il-kors vokazzjonali jgħin lill-istudenti jidħlu għal karriera fir-restawr tal-ġebla. Il-kors jipprovdi kemm ħiliet prattiċi kif ukoll teoretiċi li jwasslu lill-istudenti biex jipparteċipaw b’mod limitat f’interventi tar-restawr tal-ġebla. L-istudenti li jtemmu dan il-kors b’suċċess jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom fil-kors ta’ livell ogħla firrestawr. Matul il-programm, l-istudenti jkollhom l-opportunità li jiksbu l-ħiliet neċessarji ta’ manutenzjoni, protezzjoni u preservazzjoni, jifhmu t-teknika tat-tħejjija u r-reġistrazzjoni u japplikaw proċeduri ta’ tindif u ta’ ttestjar. Il-programm huwa kkumplimentat b’unitajiet essenzjali oħra, bħasSigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, ir-Rappurtar Tekniku, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Matematika.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Masonry heritage skilled worker (Sewwej)

Programme Details

Download Programme Specification here