Diploma in Joinery and Furniture Making

Course Code: CE3-A4-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This course of studies includes theoretical knowledge and practical training both in Collegebased industrial workshops and also on work placements. Technical and practical lessons cover measuring, cutting, preparing and assembling timber and timber board products to make interior fittings such as kitchen cabinets, doors and window frames. The learners will be expected to participate individually and in teams to produce simple products from solid wood and composite materials. Learners will be trained in the practical handling of hand and power tools and simple woodworking machines. This course also provides learners with the opportunity to further develop their knowledge of key skills subjects such as Mathematics, Science, English, Maltese, Information Technology and Individual and Social Responsibility

Course Description (Malti)

Dan il-kors ta’ studji jinkludi għarfien teoretiku u taħriġ prattiku kemm f’workshops industrijali bbażati fil-Kulleġġ, kif ukoll waqt esperjenzi ta’ xogħol. Il-lezzjonijiet tekniċi u prattiċi jinkludu l-kejl, il-qtugħ, it-tħejjija u l-armar ta’ prodotti talinjam u bordijiet tal-injam biex isiru fittings tad-djar, bħal kċejjen, bibien u twieqi. L-istudenti jkunu mistennija jipparteċipaw b’mod individwali u f’timijiet biex jipproduċu prodotti sempliċi minn materjali ta’ njam mastizz u materjali komposti. L-istudenti jiġu mħarrġa fl-użu prattiku ta’ għodod tal-idejn u tal-elettriku u magni sempliċi tax-xogħol tal-injam. Dan il-kors jipprovdi wkoll lill-istudenti l-opportunità li jkomplu jsaħħu l-għarfien tagħhom fir-rigward tassuġġetti tal-ħiliet ewlenin, bħall-Matematika, ix-Xjenza, l-Ingliż, il-Malti, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Assistant joiner, Assistant carpenter, First line operator

Programme Details

Download Programme Specification here