Diploma in Heating, Ventilation and Air-Conditioning

Course Code: CE3-A3-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This course provides learners with the essential knowledge related to heating, ventilation and air-conditioning (HVAC). It will enable learners to work as assistant technicians engaged in servicing and carrying out maintenance on refrigeration compressors, condensers, evaporators and other accessories. Practical training is carried out in workshops equipped to industry standards. Learners are expected to participate individually and in teams to operate refrigeration and air conditioning equipment. This course also provides learners with the opportunity to further develop their knowledge of key skills subjects such as Mathematics, Science, English, Maltese, Information Technology and Individual and Social Responsibility.

Course Description (Malti)

Dan il-kors jipprovdi lill-istudenti għarfien essenzjali relatat mattisħin, il-ventilazzjoni u l-kondizzjonament tal-arja (HVAC). Dan jippermetti lill-istudenti jaħdmu bħala assistenti teknixins fl-isservisjar u t-twettiq ta’ manutenzjoni fuq kompressuri tarrefriġerazzjoni, kondensaturi, evaporaturi u aċċessorji oħra. It-taħriġ prattiku jsir f’workshops attrezzati skont l-istandards talindustrija. L-istudenti huma mistennija li jipparteċipaw b’mod individwali u f’timijiet biex iħaddmu tagħmir tar-refriġerazzjoni u talkondizzjonament tal-arja. Dan il-kors jipprovdi wkoll lill-istudenti l-opportunità li jkomplu jsaħħu l-għarfien tagħhom fir-rigward tassuġġetti tal-ħiliet ewlenin, bħall-Matematika, ix-Xjenza, l-Ingliż, il-Malti, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes

Other Entry Requirements

A medical certificate for Colour Blindness is a necessary requirement to follow the course

Career Opportunities

HVAC installer, HVAC assistant, Technician

Programme Details

Download Programme Specification here