Gozo Campus

Diploma in Construction Engineering

CE3-02-19G

Course details

The course consists of college-based training on various skills related to the building and construction industry. It enables them to work in the sector or to continue their studies in related vocational areas, including Construction, Civil Engineering or Building Services.
During this course of studies learners will be introduced to different types of technical drawings used in the construction industry. They learn how to apply construction drawing standards and conventions to produce sketches and professional working drawings.
This course also provides learners with the opportunity to further develop their knowledge of key skills subjects such as Mathematics, Science, English, Maltese, Information Technology and Individual and Social Responsibility.

Dan il-kors jikkonsisti f’taħriġ ibbażat fil-kulleġġ dwar diversi ħiliet relatati mal-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni. Dan jippermetti li l-istudenti jkunu jistgħu jaħdmu fis-settur jew ikomplu l-istudji tagħhom f’oqsma vokazzjonali relatati, inklużi l-Kostruzzjoni, l-Inġinerija Ċivili jew is-Servizzi tal-Bini.
Matul dan il-kors ta’ studji, l-istudenti jkunu introdotti għal tipi differenti ta’ disinji tekniċi użati fl-industrija tal-kostruzzjoni. Huma jitgħallmu kif japplikaw standards ta’ disinji tal-kostruzzjoni u konvenzjonijiet biex jipproduċu disinji u tpinġijiet tax-xogħol professjonali.
Dan il-kors jipprovdi wkoll lill-istudenti l-opportunità li jkomplu jsaħħu l-għarfien tagħhom fir-rigward tas-suġġetti tal-ħiliet ewlenin, bħall-Matematika, ix-Xjenza, l-Ingliż, il-Malti, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.

Level 3

1 year full-time

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Mathematics


Career opportunities