Diploma in Construction Engineering

Course Code: CE3-02-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

The course consists of College-based training on various skills related to the building and construction industry. It enables the learners to work in the sector or to continue their studies in related vocational areas, including Construction, Civil Engineering or Building Services. During this course of studies learners will be introduced to different types of technical drawings used in the construction industry. They learn how to apply construction drawing standards and conventions to produce sketches and professional working drawings. This course also provides learners with the opportunity to further develop their knowledge of key skills subjects such as Mathematics, Science, English, Maltese, Information Technology and Individual and Social Responsibility.

Course Description (Malti)

Dan il-kors jikkonsisti f’taħriġ li jsir fil-Kulleġġ fid-diversi ħiliet relatati mal-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni. Dan jgħin lill-istudenti jsibu xogħol fis-settur jew ikomplu l-istudji tagħhom f’oqsma vokazzjonali relatati, inklużi l-Kostruzzjoni, l-Inġinerija Ċivili jew isServizzi tal-Bini. Matul dan il-kors ta’ studji, l-istudenti jiġu introdotti għal tipi differenti ta’ disinji tekniċi użati flindustrija tal-kostruzzjoni. Huma jitgħallmu kif japplikaw standards ta’ disinji tal-kostruzzjoni u konvenzjonijiet biex jipproduċu disinji u tpinġijiet tax-xogħol professjonali. Dan il-kors jipprovdi wkoll lill-istudenti l-opportunità li jkomplu jsaħħu l-għarfien tagħhom fir-rigward tas-suġġetti tal-ħiliet ewlenin, bħallMatematika, ixXjenza, l-Ingliż, il-Malti, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.

Mode

Entry Requirements

MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: Mathematics

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Assistant draughtsperson, Assistant land surveyor

Programme Details

Download Programme Specification here