Introductory Certificate in Construction Engineering

Course Code: CE1-01-19G

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

The programme provides an opportunity for prospective learners in possession of the Secondary School Certificate and Profile (SSC&P) to experience and train in the basic skills related to the Construction industry. It presents learners with an opportunity to have extensive vocational hands-on practice in various sectors. The course includes handson practice in woodwork, plumbing, sheet-metal, bench-fitting, electrical and trowel practical exercises. The course includes a significant key skills component that will help learners improve their communication, literacy and numeracy skills. IT and Individual and Social Responsibility sessions are also part of the key skills component.

Course Description (Malti)

Dan il-programm jipprovdi lill-istudenti prospettivi li jkollhom iċ-Ċertifikat u l-Profil tal-Iskola Sekondarja (SSC&P) l-opportunità ta’ esperjenza u taħriġ fil-ħiliet bażiċi relatati malindustrija tal-Kostruzzjoni. Il-programm jippreżenta lill-istudenti opportunità ta’ prattika vokazzjonali diretta u estensiva f’diversi setturi. Il-kors jinkludi esperjenza prattika fuq ix-xogħol tal-injam, il-plumbing, ixxogħol fil-metall, il-benchfitting u eżerċizzji prattiċi fl-elettriku u t-tikħil. Il-kors jinkludi komponent sinifikanti ta’ ħiliet ewlenin li jgħinu lill-istudenti jtejbu l-ħiliet tagħhom fil-komunikazzjoni, illitteriżmu u n-numeriżmu. L-IT u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali huma wkoll parti mill-komponent tal-ħiliet ewlenin.

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education

Other Entry Requirements

Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here