Masters

Master of Arts in Product Design

CA7-11-21

90 ECTS

Course details

Blended
The Master of Arts in Product Design programme develops the artistic and humanistic skills belonging to the design culture together with the technical know-how that relates to production technology, materials, and manufacturing costs. It strives to meet the need of operating in a worldwide landscape of heightened competition where the designer can increase the value of a consumer product by creating innovation – in both aesthetics and usability – that takes advantage of available technologies and ever-changing consumer lifestyles. Candidates will build an improved critical capability to explore contemporary design languages, focus on experimentation with innovative interdisciplinary technologies and materials, from preliminary concept to finish, and focus on understanding and developing sustainable production and consumption processes.

Exit Strategy :
Post-Graduate Certificate in Product Design (30 Credits)
Post- Graduate Diploma in Product Design (60 Credits)
Full Master in Product Design (90 Credits)

Fees:
Fees apply – Further information through MG2i (MCAST Gateway to Industry)

Il-programm tal-Master of Arts in Product Design jiżviluppa l-ħiliet artistiċi u umanistiċi li jappartjenu għall-kultura tad-disinn, flimkien mal-għarfien espert tekniku li jirrigwarda t-teknoloġija tal-produzzjoni, il-materjali u l-ispejjeż tal-manifattura. Dan ifittex li jissodisfa l-ħtieġa tal-operat f’pajsaġġ dinji ta’ kompetizzjoni qawwija, fejn id-disinjatur jista’ jżid il-valur ta’ prodott għall-konsumatur billi joħloq innovazzjoni – kemm fl-estetika kif ukoll fl-użu – li tieħu vantaġġ mit-teknoloġiji disponibbli u l-istili ta’ ħajja tal-konsumatur li dejjem jinbidlu. Il-kandidati jiżviluppaw kapaċità kritika aħjar biex jesploraw lingwi tad-disinn kontemporanji, jiffokaw fuq esperimentazzjoni b’teknoloġiji interdixxiplinari u materjali innovattivi, mill-kunċett preliminari sat-tlestija, u jiffokaw fuq il-fehim u l-iżvilupp ta’ proċessi ta’ produzzjoni u konsum sostenibbli
MQF Level 7
5 Semesters
Entry Requirements: Relevant degree
MQF Level 5 qualification and adequate professional experience are also considered.

Course Outline