Bachelor of Arts (Honours) in Fashion

Course Code: CA6-A1-20

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This degree programme aims to respond to the demand for fashion professionals within the fashion industry, including fashion/costume design and production, retail and marketing. Learners are supported with contextual studies to understand how fashion designers inspire their creativity. The degree programme provides learners with the specialist skills to create patterns using traditional techniques as well as modern software (CAD/CAM) within fashion production processes on small and mass production scales. Moreover, the programme offers specialist units addressing the retail and marketing content. The course is targeted towards individuals who wish to set up their own firm with the required entrepreneurial skills, as well as towards those who wish to progress in the vast fashion business.

Course Description (Malti)

Din id-degree għandha l-għan li tindirizza d-domanda għal professjonisti fl-industrija tal-moda, inkluż fid-disinn u l-produzzjoni tal-ilbies. Il-programm jinkludi studji kuntestwali biex l-istudenti jifhmu kif iddisinjaturi jiġu ispirati filkreattività tagħhom minn stili ta’ moda li baqgħu magħrufin matul iżżminijiet. Il-kors jipprovdi lill-istudenti l-ħiliet speċjalizzati li huma neċessarji biex jikkreaw mudelli bl-użu tat-teknika tradizzjonali u permezz tas-softwer modern CAD/ CAM li jintuża fil-proċess tal-produzzjoni ta’ lbies kemm fuq skala żgħira kif ukoll fuq skala ħafna ikbar. Barra minn hekk, il-kors joffri wkoll unitajiet speċjalizzati li l-kontenut tagħhom jittratta l-bejgħ u r-reklamar. Il-kors huwa maħsub għal individwi li jixtiequ jibdew in-negozju tagħhom bil-ħiliet intraprenditorjali meħtieġa, kif ukoll għal dawk l-istudenti li jridu jimxu ‘l quddiem flindustrija tal-moda

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Fashion and Retail or MCAST Advanced Diploma in Art and Design with a textiles major project or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Level: Art or Graphical Communication or Engineering Drawing or Physics

Other Entry Requirements

Applicants may be asked to sit for an Interview and/or present their portfolio.

Career Opportunities

Fashion production manager, Outlet layout designer, Fashion merchandiser, Fashion designer, Fashion events coordinator, Retail manager, Fashion marketing manager, Customer service manager, Brand manager, Fashion entrepreneur