General

Bachelor of Creative Arts

CA6-11-21

180 ECTS

Course details

These 5 degrees each have the following interim exit points with the final full 180 ECTS degree exit point leading to a formal graduation: • Stage 1: Undergraduate Diploma at 60 ECTS (transcript upon completion for students terminating here) • Stage 2: Higher Diploma at 120 ECTS (transcript upon completion for students terminating here) • Stage 3: Bachelor Degree at 180 ECTS (eligible for formal graduation)

These programmes shall commence in Semester 2 of each academic year, that is towards the second full week of February. The generic nature of these degrees is not industry specific, providing a wide skills-set that is strong in its transversal nature, whilst also providing significant expertise in the area of studies. Each degree programme requires the following combination of credits:
A minimum of 48 area specific ECTS in vocational units from an existing honours degree programme
A maximum of 48 ECTS from existing degree programmes within the same Institute (time-tables permitting)
A maximum of 60 ECTS in key skills and transversal subjects from any Institute (time-tables permitting) 12 ECTS in work-based learning and 12 ECTS in an applied research project or dissertation.
Due to the inter-Institute nature of these qualifications, students following these programmes shall be assisted through individualized Academic Learner Agreements that are managed by the College.

Dawn il-ħames baċellerati kollha joffru stadji differenti meta parteċipant ikun jista’ jħalli l-kors. L-aħħar stadju jkun meta jintlaħqu 180 ECTS li jikkwalifikaw lill-istudent biex jiggradwa formalment.
• L-ewwel stadju: Undergraduate Diploma b’60 ECTS (l-istudenti li jitilqu mill-kors fi tmiem dan l-istadju jkunu eliġibbli għal transcript)
• It-tieni stadju: Higher Diploma b’120 ECTS (l-istudenti li jitilqu mill-kors fi tmiem dan l-istadju jkunu eliġibbli għal transcript)
• It-tielet stadju: Baċellerat b’180 ECTS (fi tmiem dan l-istadju l-istudenti jkunu eliġibbli biex jiggradwaw formalment).
Dawn il-programmi jibdew fit-tieni simestru ta’ kull sena akkademika, jiġifieri għall-ħabta tat-tieni ġimgħa sħiħa ta’ Frar. Dawn il-baċellerati huma ta’ natura ġenerika u għalhekk ma huma speċifiċi għall-ebda industrija. Huma jipprovdu lill-istudenti firxa wiesgħa ta’ ħiliet trasversali, flimkien ma’ kompetenzi tajbin ħafna fil-qasam ta’ studju ewlieni tal-kors.
Kull programm jirrikjedi taħlita ta’ credits kif jidher hawn taħt:
– Mhux inqas minn 48 ECTS minn unitajiet vokazzjonali miksuba minn programm eżistenti ta’ baċellerat bl-unuri;
– Mhux aktar minn 48 ECTS minn programmi eżistenti ta’ baċellerat offruti mill-istess Istitut (jekk it-time-tables ikunu jippermettu);
– Sa massimu ta’ 60 ECTS f’ħiliet bażiċi u suġġetti trasversali minn kwalunkwe Istitut (jekk it-time-tables ikunu jippermettu);
– 12-il ECTS miksuba minn esperjenza fuq post tax-xogħol, u
– 12-il ECTS miksuba minn proġett ta’ riċerka applikata jew dissertation.
Minħabba li dawn il-kwalifiki jinvolvu Istituti differenti, l-istudenti ta’ dawn il-programmi jingħataw għajnuna billi kull wieħed/waħda minnhom jiffirma/tiffirma Ftehim għal Studenti Akkademici, li jkun immexxi mill-Kulleġġ, u li jkun speċifiku għal dak/dik l-istudent/a partikolari.
MQF Level 6
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes.