Institute for the Creative Arts

Bachelor of Arts (Honours) in Performing Arts

CA6-10-21

180 ECTS

Course details

Internship
The professionalization of the performing arts has been a national priority for the sector for the last few years. This multiand interdisciplinary undergraduate programme responds to this priority and gives learners the opportunity to work hands-on in creative environments through joint collaboration with industry stakeholders to manage and produce performing arts projects for both artistic and commercial practices. According to their chosen study-area/s (management; performance – acting, dance, music; technical – light, sound; design – costumes, set/props) learners acquire a broad range of skills and techniques focusing on performing arts productions, through critical analysis, research and practical assignments. In their final year, learners are given the opportunity to research and develop their own individual practice within the context of the cohort’s final production.
Il-promozzjoni tal-professjonalità tal-arti tal-ispettaklu kienet prijorità nazzjonali għas-settur għal dawn l-aħħar snin. Dan il-programm multidixxiplinari u interdixxiplinari fil-livell ta’ baċellerat iwieġeb għal din il-prijorità u jagħti lill-istudenti l-opportunità li jaħdmu b’mod prattiku f’ambjenti kreattivi permezz ta’ kollaborazzjoni konġunta mal-partijiet interessati tal-industrija biex imexxu u jipproduċu proġetti tal-arti tal-ispettaklu għal skopijiet artistiċi kif ukoll kummerċjali. Skont il-qasam tal-istudju li jagħżlu (il-maniġment; il-performance – ir-reċtar, iż-żfin, il-mużika; it-teknika – il-ħoss; id-dwal; id-disinn – il-kostumi, is-sett/il-props), l-istudenti jiksbu firxa wiesgħa ta’ ħiliet u ta’ teknika li lkoll jiffokaw fuq produzzjonijiet tal-arti tal-ispettaklu. Dan isir permezz ta’ analiżi kritika, riċerka u assignments prattiċi. Fl-aħħar sena tagħhom, l-istudenti jingħataw l-opportunità li jagħmlu riċerka u jiżviluppaw il-prattika individwali tagħhom stess fil-kuntest tal-produzzjoni finali mtellgħa mill-istudenti ta’ dik is-sena.
MQF Level 6
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma in Performing Arts or Any other MCAST Advanced Diploma or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Applicants may be asked to sit for an Interview and/or an Audition
Career Pathways: Performing arts coordinator/manager (events, marketing, educational programmes), Lights/sound/ costume/set/props designer, Performer/producer/ director (acting, dance, music)