Bachelor of Arts (Honours) in Journalism

Course Code: CA6-09-19

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

The journalism sphere offers exciting new career opportunities for individuals who are keen to learn and to offer a much needed service to society. Journalism is a vocation that can take learners to unimaginable places and lead you to meet extraordinary people. Learners will be expected to effectively analyse and report the events that shape our lives and the world around us. They will be guided to design, develop and produce news content using the latest audiovisual technologies and recording devices. Moreover, learners will explore how to present their journalistic works to the public in a variety of formats such as print, radio, television and online. Throughout this programme, learners will work on real-life case scenarios, applying theoretical knowledge to practical journalism and related projects, working both in teams as well as autonomously.

Course Description (Malti)

L-isfera tal-ġurnaliżmu toffri opportunitajiet ta’ karrieri ġodda u eċċitanti għal individwi li huma interessati li jitgħallmu u li joffru servizz ferm meħtieġ lis-soċjetà. Il-ġurnaliżmu huwa vokazzjoni li tista’ twassal lill-istudent f’postijiet li qatt ma immaġina u tlaqqgħu ma’ persuni straordinarji. L-istudenti jkunu mistennija janalizzaw u jirrapportaw b’mod effettiv l-avvenimenti li jiffurmaw ħajjitna u d-dinja ta’ madwarna. Huma jiġu ggwidati sabiex jiddisinjaw, jiżviluppaw u jipproduċu kontenut tal-aħbarijiet permezz tatteknoloġiji awdjoviżivi u l-apparat ta’ reġistrazzjoni l-aktar moderni. Barra minn hekk, l-istudenti jesploraw kif jippreżentaw ix-xogħlijiet ġurnalistiċi tagħhom lill-pubbliku f’varjetà ta’ formats bħall-istampa, ir-radju, it-televiżjoni u l-internet. Matul dan il-programm, l-istudenti jkunu meħtieġa jaħdmu f’tims kif ukoll individwalment fuq xenarji realistiċi, filwaqt li japplikaw l-għarfien teoretiku għall-ġurnaliżmu prattiku u proġetti simili.

Mode

Internship and Live Cases

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Creative Media Production or MCAST Advanced Diploma in Photography or 2 A-Level passes and 2 I-Level Passes Compulsory I-Level: Maltese or English Language

Other Entry Requirements

Applicants may be asked to sit for an Interview and/or present their portfolio.

Career Opportunities

News journalist, Sports journalist, Fashion journalist, Business journalist