Institute for the Creative Arts

Bachelor of Arts (Honours) in Journalism

CA6-09-19

Course details

The Journalism sphere offers exciting new career opportunities for individuals who are keen to learn and to offer a much needed service to society. Journalism is an exciting vocation that can take you to unimaginable places and to meet with extraordinary people.

Learners will be expected to effectively analyse and report the events that shape our lives and the world around us. They will be guided to design, develop and produce news content using the latest audio-visual technologies and recording devices. Moreover, learners will explore how to present their journalistic works to the public in a variety of formats such as print, radio, television and the internet. Throughout this porogramme, learners will work on real-life case scenarios, applying theoretical knowledge to practical journalism and related projects, working both in teams as well as autonomously.

L-isfera tal-ġurnaliżmu toffri opportunitajiet ta’ karriera ġodda u eċitanti għal individwi li huma interessati li jitgħallmu u joffru servizz ferm meħtieġ lis-soċjetà. Il-ġurnaliżmu huwa vokazzjoni eċitanti li jista’ jwasslek f’postijiet li ma tistax timmaġina u biex tiltaqa’ ma’ persuni straordinarji.

L-istudenti jkunu mistennija janalizzaw u jirrapportaw b’mod effettiv l-avvenimenti li jiffurmaw ħajjitna u d-dinja ta’ madwarna. Huma jiġu ggwidati sabiex jiddisinjaw, jiżviluppaw u jipproduċu kontenut tal-aħbarijiet permezz tat-teknoloġiji awdjoviżivi u l-apparat ta’ reġistrazzjoni l-aktar moderni. Barra minn hekk, l-istudenti jesploraw kif jippreżentaw ix-xogħlijiet ġurnalistiċi tagħhom lill-pubbliku f’varjetà ta’ formats bħall-istampa, ir-radju, it-televiżjoni u l-internet. Tul dan il-programm kollu l-istudenti jaħdmu fuq xenarji realistiċi, japplikaw l-għarfien teoretiku għall-ġurnaliżmu prattiku u proġetti relatati, filwaqt li jaħdmu f’tims kif ukoll individwalment.

Level 6
3 years full-time
Includes Live Cases
MCAST Advanced Diploma in Creative Media Production
or
MCAST Advanced Diploma in Photography
or
2 A-Level passes and 2 I-Level Passes
Compulsory I-Level: Maltese or English Language

Career opportunities