Institute for the Creative Arts

Bachelor of Arts (Honours) in Graphic Design

CA6-04-21

180 ECTS

Course details

Live Cases
Communicating messages successfully via graphic design requires a high level of understanding of the visual art of representation. This highly contextualised curriculum draws on contemporary design practice, together with theoretical and historical cultural material. The degree equips learners with the knowledge to explore and challenge creative boundaries, through real-life design scenarios. They will hone their skills in fundamental design principles such as layout, form, typography, iconography and colour. Learners will analyse a wide range of professional design problems, and find creative and innovative solutions using various media. Traditional and digital tools will be explored in disciplines such as editorial design, web design, signage, advertising and packaging.
Il-komunikazzjoni ta’ messaġġi b’mod effettiv permezz tad-disinn grafiku tirrikjedi livell għoli ta’ għarfien tal-arti viżiva tar-rappreżentazzjoni. Dan il-kurrikulu ferm ikkuntestwalizzat huwa bbażat fuq il-prattika tad-disinn kontemporanju, flimkien ma’ materjal kulturali teoretiku u storiku. Id-degree tipprovdi lill-istudenti l-għarfien biex jesploraw u jisfidaw limiti kreattivi, permezz ta’ xenarji ta’ disinn realistiċi. Huma jirfinaw il-ħiliet tagħhom fir-rigward tal-prinċipji fundamentali tad-disinn bħal-layout, il-format, it-tipografija, l-ikonografija u l-kulur. L-istudenti janalizzaw firxa wiesgħa ta’ problemi ta’ disinn professjonali u jsibu soluzzjonijiet kreattivi u innovattivi permezz ta’ diversi midja. L-għodod tradizzjonali u diġitali jiġu esplorati f’dixxiplini bħad-disinn editorjali, id-disinn tal-websajts, is-sinjalazzjoni, ir-reklamar u l-ippakkjar.
MQF Level 6
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma in Graphic Design and Interactive Media or MCAST Advanced Diploma in Art and Design or MCAST Advanced Diploma in Photography or MCAST Advanced Diploma in Creative Media Production or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Level: Art or Art and Design or Graphical Communication, or equivalent
Applicants may be asked to sit for an Interview and/or present their Portfolio.
Career Pathways: Graphic designer, Motion graphics designer, Web designer

Course Outline