Institute for the Creative Arts

Advanced Diploma in Cultural Heritage Skills

CA4-A2-21

120 ECVET

Course details

Apprenticeship
This course addresses the needs of the Cultural Heritage sector in order to support the management, conservation and preservation of such heritage. Successful candidates will be able to ethically collaborate with relevant stakeholders, and would work under the supervision of one of these. Initially, the programme of studies provides the necessary applied theoretical material and ethical background for further training in technical aspects of cultural heritage and heritage skills. Options in the second and third year of the programme, which are open subject to demand and viability, include stone, metals, books, paper and textiles heritage skills, with training being carried out in workshops, laboratories and on site.
Dan il-kors jindirizza n-nuqqas ta’ ħiliet fis-settur tal-Patrimonju Kulturali li huma meħtieġa biex jgħinu fil-ġestjoni, il-konservazzjoni u l-preservazzjoni ta’ dan il-patrimonju. Il-kandidati li jtemmu l-kors b’suċċess ikunu jistgħu, b’mod etiku, jikkollaboraw ma’ partijiet interessati u jaħdmu taħt is-sorveljanza ta’ xi ħadd minnhom. Inizjalment, il-programm ta’ studji jkopri t-teorija u l-isfond etiku li huma neċessarji għal aktar taħriġ fl-aspetti tekniċi tal-patrimonju kulturali u l-ħiliet tal-patrimonju. L-għażliet fit-tieni u t-tielet sena tal-programm, li jiftħu skont id-domanda u l-vijabbiltà, jinkludu l-kisba ta’ ħiliet għall-patrimonju relatati malġebla, il-metalli, il-kotba, il-karta u t-tessuti. Dan it-taħriġ isir f’workshops, laboratorji u fuq is-sit.
MQF Level 4
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Level 3 Diploma or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Applicants may be asked to sit for an Interview
Career Pathways: Heritage skills technician, Assistant to archivist/curator/ conservator-restorer in archives/churches/palaces/ stately homes/sites