Institute: Institute for the Creative Arts

Department: –

Course Title: Advanced Diploma in Creative Media Production

Course Code: CA4-06-21

ECTS: 120

Course details

Mode: Includes Work Placement
The media industry is an ever-changing and dynamic sector which requires specific skills sets and competences to address the versatile demands that the industry requires to operate. These demands can be creative in nature but also technical. The Advanced Diploma in Creative Media Production opens up a range of pathways leading to careers within various media sectors. After the successful completion of this course, learners may choose to work in video production, television, sound, interactive media and sectors of the film industry. The programme provides learners with a broad introduction to the various aspects of audio-visual production. Moreover, it provides a solid foundation in underlying theories, while also covering practical areas in camera and audio techniques and video editing.
L-industrija tal-midja hija settur dinamiku u li dejjem jinbidel u li jeħtieġ numru ta’ ħiliet u kompetenzi speċifiċi biex jiġu indirizzati l-bżonnijiet li din l-industrija versatili teħtieġ biex topera. Dawn id-domandi jistgħu jkunu ta’ natura kreattiva kif ukoll teknika. L-Advanced Diploma in Creative Media Production tiftaħ firxa ta’ toroq li jwasslu għal karrieri f’diversi setturi tal-midja. Wara li jlestu dan il-kors b’suċċess, l-istudenti jistgħu jagħżlu li jaħdmu fil-produzzjoni ta’ vidjos, fit-televiżjoni, fil-ħoss, fil-midja interattiva u f’setturi tal-industrija tal-films. Il-programm jagħti lill-istudenti introduzzjoni wiesgħa għad-diversi aspetti tal-produzzjoni awdjoviżiva. Barra minn hekk, jipprovdilhom bażi soda fir-rigward tat-teoriji fundamentali, filwaqt li jkopri wkoll oqsma prattiċi fit-teknika tal-kamera u tal-awdjo u fl-editjar tal-vidjos.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Diploma in Art and Design
or
MCAST Diploma in Media
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Art or English Language or Music or Media Literacy Education
Other entry requirements: Applicants may be asked to sit for an Interview and/or present a Portfolio.
Career opportunities: Camera person, Video editor, Audio assistant, Production assistant, Production runner
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes