Institute for the Creative Arts

Advanced Diploma in Art and Design

CA4-05-21

120 ECVET

Course details

Work Placement
This course presents learners with more challenging exercises in Art and Design disciplines. Learners will be expected to undertake guided and independent learning in order to develop further the necessary skills and creativity. Learners will be expected to develop a portfolio of work for progression or for potential employment. In the second year learners focus on a specialist path to enhance their technical skills and in preparation to progress to higher levels of study or to find work as a craftsperson. Special attention is given to visual and written communication in preparation to selfpromotion in the industry or for Higher Education.
Dan il-kors jippreżenta lill-istudenti eżerċizzji aktar ta’ sfida fid-dixxiplini tal-Arti u d-Disinn. L-istudenti jkunu mistennija jsegwu tagħlim iggwidat u indipendenti sabiex ikomplu jiżviluppaw il-ħiliet u l-kreattività neċessarji. L-istudenti jkunu mistennija jiżviluppaw portafoll ta’ ħidma biex javvanzaw fl-istudji tagħhom jew għal skop ta’ impjieg. Fit-tieni sena l-istudenti jiffokaw fuq settur speċjalizzat biex isaħħu l-ħiliet tekniċi tagħhom u jilħqu livelli ogħla ta’ studju jew isibu xogħol bħala ħaddiem tas-sengħa (craftsperson). Tingħata attenzjoni speċjali għall-komunikazzjoni viżiva u bil-kitba biex l-istudenti jitħejjew tajjeb għall-industrija jew għal Edukazzjoni Ogħla.
MQF Level 4
2 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Art and Design or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: Art or Art and Design or Textiles and Design or Design and Technology
Applicants may be asked to sit for an Interview and/or present a Portfolio
Career Pathways: Craftsperson, Artisan

Course outline