Advanced Diploma in Art and Design

Course Code: CA4-05-20

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

This course presents learners with more challenging exercises in Art and Design disciplines. Learners will be expected to undertake guided and independent learning in order to develop further the necessary skills and creativity. Learners will be expected to develop a portfolio of work for progression or for potential employment. In the second year learners focus on a specialist path to enhance their technical skills and in preparation to progress to higher levels of study or to find work as a craftsperson. Special attention is given to visual and written communication in preparation to selfpromotion in the industry or for Higher Education.

Course Description (Malti)

Dan il-kors jippreżenta lillistudenti eżerċizzji aktar ta’ sfida fid-dixxiplini talArti u d-Disinn. L-istudenti jkunu mistennija jsegwu tagħlim iggwidat u indipendenti sabiex ikomplu jiżviluppaw il-ħiliet u l-kreattività neċessarji. L-istudenti jkunu mistennija jiżviluppaw portafoll ta’ ħidma biex javvanzaw fl-istudji tagħhom jew għal skop ta’ impjieg. Fit-tieni sena l-istudenti jiffokaw fuq settur speċjalizzat biex isaħħu l-ħiliet tekniċi tagħhom u jilħqu livelli ogħla ta’ studju jew isibu xogħol bħala ħaddiem tas-sengħa (craftsperson). Tingħata attenzjoni speċjali għall-komunikazzjoni viżiva u bil-kitba biex l-istudenti jitħejjew tajjeb għall-industrija jew għal Edukazzjoni Ogħla.

Mode

Work Placement

Entry Requirements

MCAST Diploma in Art and Design or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: Art or Art and Design or Textiles and Design or Design and Technology

Other Entry Requirements

Applicants may be asked to sit for an Interview and/or present a portfolio

Career Opportunities

Craftsperson, Artisan