Institute for the Creative Arts

Advanced Diploma in Art and Design

CA4-05-17

Course details

This course presents learners with more challenging exercises in Art and Design disciplines. Learners will be expected to undertake guided and independent learning in order to develop further the necessary skills and creativity. Learners will be expected to develop a portfolio of work for progression or for potential employment.
In the second year learners will focus on a specialist path to enhance their technical skills and in preparation to progress to higher levels of study or to find work as craftsperson. Special attention is given to visual and written communication in preparation to self-promotion in the industry or for Higher Education.

Dan il-kors jippreżenta lill-istudenti eżerċizzji aktar ta’ sfida fid-dixxiplini tal-Arti u d-Disinn. L-istudenti jkunu mistennija jirċievu tagħlim iggwidat u indipendenti sabiex ikomplu jiżviluppaw il-ħiliet u l-kreattività neċessarji. L-istudenti jkunu mistennija jiżviluppaw portafoll ta’ ħidma biex jimxu ’l quddiem fl-istudji tagħhom jew għal impjieg potenzjali.
Fit-tieni sena l-istudenti se jiffokaw fuq settur speċjalizzat biex isaħħu l-ħiliet tekniċi tagħhom u jilħqu livelli ogħla ta’ studju jew isibu xogħol bħala craftsperson. Tingħata attenzjoni speċjali għall-komunikazzjoni viżiva u miktuba, bi tħejjija għal promozzjoni tagħhom infushom fl-industrija jew għal Edukazzjoni Għolja.

Level 4

2 years full-time

MCAST Diploma in Art and Design
or
4 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Art or Art and Design or Textiles and Design or Design & Technology

Applicants may be asked to sit for an interview and/or present a portfolio.


Career opportunities

Craftsmen
Apprentice draughtsperson