Institute: Institute for the Creative Arts

Department: –

Course Title: Advanced Diploma in Performing Arts

Course Code: CA4-03-21

ECTS: 120

Course details

Mode: Includes Work Placement
The performing arts industry is a steadily growing sector which is demanding people trained in the various areas. Through this programme of studies learners become familiar with fundamental principles and skills related to contemporary performing arts practice. The first year of this course focuses on elemental principles related to music, theatre, dance, management, production, design and technical aspects of the performing arts in preparation for more independent and focused study the following year when learners choose to develop further particular study-areas of performance (acting, dance and/or music), design (costumes, props and/or set), technical aspects (light and/or sound) and management.
L-industrija tal-arti tal-ispettaklu hija settur li qed jikber b’pass mgħaġġel u li jeħtieġ individwi mħarrġa fid-diversi oqsma. Permezz ta’ dan il-programm ta’ studji, l-istudenti jsiru familjari mal-prinċipji u l-ħiliet fundamentali relatati mal-prattika kontemporanja tal-arti tal-ispettaklu. L-ewwel sena ta’ dan il-kors tiffoka fuq prinċipji bażici li għandhom x’jaqsmu mal-mużika, it-teatru, iż-żfin, il-maniġment, il-produzzjoni, id-disinn u l-aspetti tekniċi tal-arti tal-ispettaklu, bi tħejjija għal studju aktar indipendenti u ffokat fis-sena ta’ wara, meta l-istudenti jagħżlu li jiżviluppaw aktar f’oqsma ta’ studju partikolari (ir-reċtar, iż-żfin u/jew il-mużika), id-disinn (il-kostumi, il-props u/jew is-sett), aspetti tekniċi (id-dawl u/jew il-ħoss) u l-maniġment.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: Any MCAST Level 3 Diploma
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: Applicants may be asked to sit for an Interview and/or an Audition.
Career opportunities: Assistant performing arts/events/stage/logistics manager, Assistant designer (props, costumes), Technical assistant (light/sound design), Performer (acting, dance, music)
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes