Institute for the Creative Arts

Advanced Diploma in Performing Arts

CA4-03-19

Course details

The performing arts industry is a steadily growing sector which is demanding people trained in the various areas. Through this programme of studies learners become familiar with fundamental principles and skills related to contemporary performing arts practice.

The first year of this course focuses on elemental principles related to music, theatre, dance, management, production, design and technical aspects of the performing arts in preparation for more independent and focused study the following year when learners choose to develop particular study-areas of performance (acting, dance and/or music), design (costume, props and/or set), technical aspects (light and/or sound) and management further. This allows them to gear up for progression to specific undergraduate programmes, leading to the formation of performing arts professionals.

L-industrija tal-arti tal-ispettaklu hija settur li qed jikber b’mod kostanti li jitlob persuni mħarrġa fid-diversi oqsma. Permezz ta’ dan il-programm ta’ studji, l-istudenti jsiru familjari mal-prinċipji u l-ħiliet fundamentali relatati mal-prattika kontemporanja tal-arti tal-ispettaklu.

L-ewwel sena ta’ dan il-kors tiffoka fuq prinċipji elementali relatati mal-mużika, it-teatru, iż-żfin, il-maniġment, il-produzzjoni, id-disinn u l-aspetti tekniċi tal-arti tal-ispettaklu, bi tħejjija għal studju aktar indipendenti u ffokat tas-sena ta’ wara, meta l-istudenti jagħżlu li jiżviluppaw f’oqsma ta’ studju partikolari (ir-reċtar, iż-żfin u/jew il-mużika), id-disinn (il-kostumi, il-props u/jew is-set), aspetti tekniċi (id-dawl u/jew il-ħoss) u aktar maniġment. Dan jippermetti li jiksbu ħiliet biex ikunu jistgħu jidħlu fi programmi speċifiċi fil-livell tal-baċellerat, li jwasslu għall-formazzjoni ta’ professjonisti tal-arti tal-ispettaklu.

Level 4

2 years full-time

includes Work Placement

MCAST Diploma in Performing Arts
or
MCAST Diploma in Art and Design
or
MCAST Diploma in Media
or
any other MCAST Level 3 Diploma
or
4 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes

Applicants may be asked to sit for an interview and/or an audition.


Career opportunities