Advanced Diploma in Performing Arts

Course Code: CA4-03-19

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

The performing arts industry is a steadily growing sector which is demanding people trained in the various areas. Through this programme of studies learners become familiar with fundamental principles and skills related to contemporary performing arts practice. The first year of this course focuses on elemental principles related to music, theatre, dance, management, production, design and technical aspects of the performing arts in preparation for more independent and focused study the following year when learners choose to develop further particular study-areas of performance (acting, dance and/or music), design (costumes, props and/or set), technical aspects (light and/or sound) and management.

Course Description (Malti)

L-industrija tal-arti talispettaklu hija settur li qed jikber b’pass mgħaġġel u li jeħtieġ individwi mħarrġa fid-diversi oqsma. Permezz ta’ dan il-programm ta’ studji, l-istudenti jsiru familjari mal-prinċipji u l-ħiliet fundamentali relatati malprattika kontemporanja tal-arti tal-ispettaklu. L-ewwel sena ta’ dan il-kors tiffoka fuq prinċipji bażici relatati mal-mużika, it-teatru, iż-żfin, il-maniġment, il-produzzjoni, id-disinn u l-aspetti tekniċi tal-arti talispettaklu, bi tħejjija għal studju aktar indipendenti u ffokat fis-sena ta’ wara, meta l-istudenti jagħżlu li jiżviluppaw aktar f’oqsma ta’ studju partikolari (ir-reċtar, iż-żfin u/jew il-mużika), id-disinn (ilkostumi, il-props u/jew is-sett), aspetti tekniċi (id-dawl u/jew il-ħoss) u l-maniġment.

Mode

Work Placement

Entry Requirements

MCAST Diploma in Performing Arts or MCAST Diploma in Art and Design or MCAST Diploma in Media or any other MCAST Level 3 Diploma or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes

Other Entry Requirements

Applicants may be asked to sit for an Interview and/or an Audition.

Career Opportunities

Assistant performing arts/events/stage/logistics manager, Assistant designer (props, costumes), Technical assistant (light/sound design), Performer (acting, dance, music)