Advanced Diploma in Graphic Design and Interactive Media

Course Code: CA4-02-20

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

This course of study prepares learners to communicate ideas and solve problems through creative and innovative solutions. The course is taught by experienced graphic artists and designers and is an opportunity to form an understanding of graphic design and interactive media fundamentals. Learners will become familiar with fundamental principles, skills and media related to contemporary graphic design and interactive media practice. With an emphasis on the creative process, learners will be guided to master technical skills in preparation for more independent study at undergraduate level. Exploratory exercises, real life work and competitions all form part of the process for ultimate effective learning experiences.

Course Description (Malti)

Dan huwa kors ta’ studju li jħejji lill-istudenti biex jikkomunikaw ideat u jsolvu problemi permezz ta’ soluzzjonijiet kreattivi u innovattivi. Il-kors jiġi mgħallem minn artisti u disinjaturi grafiċi ta’ esperjenza u huwa opportunità biex l-istudenti jiksbu għarfien dwar elementi fundamentali taddisinn grafiku u l-midja interattiva. L-istudenti jsiru familjari mal-prinċipji fundamentali, il-ħiliet u l-midja relatati mad-disinn grafiku kontemporanju u l-prattika tal-midja interattiva. B’enfasi fuq il-proċess kreattiv, l-istudenti jiġu ggwidati biex jiksbu ħiliet tekniċi bi tħejjija għal studju aktar indipendenti fil-livell tal-baċellerat. Eżerċizzji esploratorji, ħidma fil-ħajja reali u kompetizzjonijiet jiffurmaw parti millkurrikulu għal esperjenzi ta’ tagħlim effettiv.

Mode

Work Placement

Entry Requirements

MCAST Diploma in Art and Design or MCAST Diploma in Media or MCAST Diploma in Printing or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: Art Preferred: English Language

Other Entry Requirements

Applicants may be asked to sit for an Interview and/or present a portfolio.

Career Opportunities

Junior graphic designer, Junior web designer