Institute for the Creative Arts

Advanced Diploma in Graphic Design and Interactive Media

CA4-02-17

Course details

This course of study that prepares Learners to to communicate ideas and solve problems through creative and innovative solutions. The course is taught by experienced graphic artists and designers and is an opportunity to form an understanding of graphic design and interactive media fundamentals.
Learners will become familiar with fundamental principles, skills and media related to contemporary graphic design and interactive media practice. With an emphasis on the creative process, learners will be guided to master technical skills in preparation for more independent study at undergraduate level. Exploratory exercises, real life work and competitions all form part of the curriculum for ultimate effective learning experiences. All this seeks to bridge a link between the College and the creative industry. The course encourages learners to develop a portfolio that is unique.
This course includes work-related training and practice. Applicants have to be able to work within the industries concerned.

Dan huwa kors ta’ studju li jħejji lill-istudenti biex jikkomunikaw ideat u jsolvu problemi permezz ta’ soluzzjonijiet kreattivi u innovattivi. Il-kors jiġi mgħallem minn artisti u disinjaturi grafiċi esperjenzati u huwa opportunità biex l-istudenti jiksbu għarfien dwar elementi fundamentali tad-disinn grafiku u l-midja interattiva.
L-istudenti jsiru familjari mal-prinċipji fundamentali, il-ħiliet u l-midja relatati mad-disinn grafiku kontemporanju u l-prattika tal-midja interattiva. B’enfasi fuq il-proċess kreattiv, l-istudenti jiġu ggiwdati biex jiksbu ħiliet tekniċi bi tħejjija għal studju aktar indipendenti fil-livell tal-baċellerat. Eżerċizzji esploratorji, ħidma fil-ħajja reali u kompetizzjonijiet jiffurmaw parti mill-kurrikulu għal esperjenzi ta’ tagħlim effettiv. Dan kollu għandu l-għan li joħloq rabta bejn il-Kulleġġ u l-industrija kreattiva. Il-kors iħeġġeġ lill-istudenti jiżviluppaw portafoll li jkun uniku.
Dan il-kors jinkludi taħriġ u prattika relatati max-xogħol. L-applikanti jridu jkunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.

Level 4

2 years full-time

includes Work Placement

MCAST Diploma in Art and Design
or
MCAST Diploma in Media
or
MCAST Diploma in Printing
or
4 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Art
Preferred: English Language

Applicants may be asked to sit for an interview and/or present a portfolio.


Career opportunities

Internship (gaming)
Junior graphic designer