Institute for the Creative Arts

Diploma in Art and Design

CA3-04-21

60 ECVET

Course details

This programme gives learners the opportunity to explore two different areas, those of Art and Design. Learners are encouraged to experiment with different media, resistant and nonresistant materials used in the generic disciplines of Art, 3D Design (Product and Spatial) and Fashion. Learners learn skills using different workshops and related tools and technology, as well as learn the theoretical aspects of various specialist areas, with awareness to health and safety priorities. Another important aspect of the course is the development of the learners’ communication skills.
Dan il-programm jagħti lill-istudenti l-opportunità li jesploraw żewġ oqsma differenti, dawk tal-Arti u d-Disinn. L-istudenti jkunu mħeġġa jesperimentaw b’midja differenti u b’materjali reżistenti u mhux reżistenti użati fid-dixxiplini ġeneriċi tal-Arti, id-Disinn Tridimensjonali (Prodott u Spazjali) u l-Moda. L-istudenti jitgħallmu l-ħiliet billi jużaw workshops differenti u għodod u teknoloġija relatati, kif ukoll jitgħallmu l-aspetti teoretiċi ta’ diversi oqsma speċjalizzati, filwaqt li jżommu f’moħħhom il-prijoritajiet tas-saħħa u s-sigurtà. Aspett importanti ieħor tal-kors huwa l-iżvilupp tal-ħiliet ta’ komunikazzjoni tal-istudent.
MQF Level 3
1 Year Full-time
Entry Requirements: MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: Art or Art and Design or Textiles and Design
Career Pathways: Assistant in an art studio, Assistant in the crafts sectors of stone works, woodworking production, ceramics, jewellery, textiles or fashion

Course Outline