Institute for the Creative Arts

Diploma in Printing

CA3-01-21

ECTS: 60

Course details

Work Placement
This course aims to deliver both general as well as area-specific education and training in the commercial and security printing industry. The sector is currently facing challenges related to changing habits, shifts to digital communication, and competition from non-EU countries. Nevertheless, the local industry has recently seen an increase in employability supporting publishing, advertising, and other commercial businesses. This qualification equips learners with knowledge of the major pre-press, printing and post-press processes as well as a range of skills and techniques, personal qualities and attitudes essential for successful performance in working life. Learners harness theoretical knowledge at the Institute, backed up by practical training within the printing industry
Dan il-kors jipprovdi edukazzjoni u taħriġ fuq livell ġenerali kif ukoll speċifiku għas-settur, fir-rigward tal-industrija tal-istampar kummerċjali u ta’ sikurezza. Bħalissa s-settur qed jiffaċċja sfidi relatati ma’ drawwiet li qed jinbidlu, tibdil għal komunikazzjoni diġitali, u kompetizzjoni minn pajjiżi mhux tal-UE. Madankollu, l-industrija lokali dan l-aħħar rat żieda fl-opportunitajiet ta’ xogħol f’azjendi tal-pubblikazzjoni u tar-reklamar u f’negozji kummerċjali oħra. Din il-kwalifika tagħti lill-istudenti għarfien dwar il-proċessi ta’ qabel, waqt u wara l-istampar, kif ukoll firxa ta’ ħiliet u teknoloġiji, kwalitajiet u attitudnijiet personali essenzjali biex huma jirnexxu fil-ħajja tax-xogħol tagħhom. L-istudenti jsaħħu l-għarfien teoretiku li jiksbu fl-Istitut permezz ta’ taħriġ prattiku fl-industrija tal-istampar matul l-istudji tagħhom.
MQF Level 3
1 Year Full-time
Entry Requirements: MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: Art, Art and Design, Textiles and Design
Career Pathways: Offset printer, Printing finisher, Machine minder, Pre-press operator

Course Outline
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes