Institute for the Creative Arts

Diploma in Printing

CA3-01-17

Course details

This course aims to deliver both general as well as area-specific education and training in the commercial and security printing industry. The sector is currently facing challenges related to changing habits, shifts to digital communication, and competition from non-EU countries. Nevertheless, the local industry has recently seen an increase in employability, supporting publishing, advertising, and other commercial businesses. This course, provides opportunities for direct employment in the trade. This qualification equips learners with knowledge of the major pre-press, printing and post-press processes as well as a range of skills and techniques, personal qualities and attitudes essential for successful performance in working life. Learners harness theoretical knowledge at the Institute, backed up by practical training within the printing industry.
Dan il-kors għandu l-għan li jipprovdi edukazzjoni u taħriġ fuq livell kemm ġenerali kif ukoll speċifiku għas-settur, fir-rigward tal-industrija tal-istampar kummerċjali u ta’ sikurezza. Bħalissa s-settur qed jiffaċċja sfidi relatati ma’ drawwiet li qed jinbidlu, tibdil għal komunikazzjoni diġitali, u kompetizzjoni minn pajjiżi mhux tal-UE. Madankollu, l-industrija lokali dan l-aħħar rat żieda fl-impjegabbiltà u fl-appoġġ ta’ negozji tal-pubblikazzjoni u tar-reklamar u negozji kummerċjali oħra. Dan il-kors jipprovdi opportunitajiet għal impjieg dirett fil-kummerċ. Din il-kwalifika tagħti lill-istudenti għarfien dwar il-proċessi ta’ qabel l-istampar, tal-istampar u ta’ wara l-istampar, kif ukoll firxa ta’ ħiliet u teknoloġiji, kwalitajiet u attitudnijiet personali essenzjali biex huma jirnexxu fil-ħajja tax-xogħol tagħhom. L-istudenti jsaħħu l-għarfien teoretiku li jiksbu fl-Istitut permezz tat-taħriġ prattiku fl-industrija tal-istampar matul l-istudji tagħhom.
Level 3
1 year full-time

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline 

 

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Preferred: Art, or Art and Design, or Textiles and Design

Career opportunities