Institute: Institute for the Creative Arts

Department: –

Course Title: Foundation Certificate in the Creative Arts

Course Code: CA2-01-21

ECTS: 60

Course details

Mode: –
This programme of study provides an opportunity to learners in possession of the Secondary School Certificate and Profile (SSC&P), to follow a structured programme that explores the basics of various Creative Art disciplines, namely Art, Design, Media and Performing Arts. The programme includes a significant amount of vocational practice, as well as essential key skills subjects that will help learners form a clear idea of the nature of the vocation they intend to follow at higher levels while, at the same time, developing their competences within basic areas such as language, numeracy, information technology, science and individual and social responsibility.
Dan il-programm ta’ studju jipprovdi lill-istudenti li jkollhom iċ-Ċertifikat u l-Profil tal-Iskola Sekondarja (SSC&P), l-opportunità li jsegwu programm strutturat li jesplora l-aspetti bażiċi tad-diversi dixxiplini tal-Arti Kreattiva, jiġifieri l-Arti, id-Disinn, il-Midja u l-Arti tal-Ispettaklu. Il-programm jinkludi ammont sinifikanti ta’ prattika vokazzjonali, kif ukoll suġġetti ta’ ħiliet ewlenin essenzjali li jgħinu lill-istudenti jiffurmaw idea ċara tal-vokazzjoni li biħsiebhom isegwu f’livelli ogħla filwaqt li, fl-istess ħin, jiżviluppaw il-kompetenzi tagħhom f’oqsma bażiċi bħal-lingwa, in-numeriżmu, it-teknoloġija tal-informazzjoni, ix-xjenza u r-responsabbiltà individwali u soċjali.
MQF Level: 2
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Introductory Certificate
or
Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes