Foundation Certificate in the Creative Arts

Course Code: CA2-01-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme of studies provides an opportunity to learners, in possession of the Secondary School Certificate and Profile (SSC&P), to follow a structured programme that explores the basics of various Creative Art disciplines, namely Art, Design, Media and Performing Arts. The programme includes a significant amount of vocational practice, as well as essential key skills subjects, that will help learners form a clear idea of the nature of the vocation they intend to follow at higher levels while, at the same time, developing their competences within basic areas such as language, numeracy, information technology, science and individual and social responsibility.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji jipprovdi lill-istudenti, li jkollhom iċ-Ċertifikat u l-Profil tal-Iskola Sekondarja (SSC&P), l-opportunità li jsegwu programm strutturat li jesplora l-aspetti bażiċi tad-diversi dixxiplini tal-Arti Kreattiva, jiġifieri l-Arti, id-Disinn, il-Midja u l-Arti tal-Ispettaklu. Il-programm jinkludi ammont sinifikanti ta’ prattika vokazzjonali, kif ukoll suġġetti ta’ ħiliet ewlenin essenzjali, li jgħinu lill-istudenti jifformaw idea ċara talvokazzjoni li biħsiebhom isegwu f’livelli ogħla filwaqt li, fl-istess ħin, jiżviluppaw il-kompetenzi tagħhom f’oqsma bażiċi bħal-lingwa, innumeriżmu, it-teknoloġija tal-informazzjoni, ixxjenza u r-responsabbiltà individwali u soċjali.

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education or MCAST Introductory Certificate

Other Entry Requirements

Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here