Institute: Institute for the Creative Arts

Department: –

Course Title: Introductory Certificate in Art and Design

Course Code: CA1-01-21

ECTS: 40

Course details

Mode: –
This programme of study provides learners who completed their compulsory education and are in possession of their Secondary School Certificate and Profile (SSC&P), with an opportunity to follow an introductory course in the field of art and design. The programme of study focuses on basic art and design principles, with an emphasis on vocational practice. This enables learners to understand better the vocation they intend to follow and prepares them for further training in the field. Key skills subjects help learners improve their competences within basic areas such as language, numeracy, information technology, science and individual and social responsibility
Dan il-programm ta’ studju jipprovdi lill-istudenti li jkunu spiċċaw l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom u li għandhom iċ-Ċertifikat u l-Profil tal-Iskola Sekondarja (SSC&P), l-opportunità li jsegwu kors introduttorju fil-qasam tal-arti u d-disinn. Il-programm ta’ studju jiffoka fuq il-prinċipji bażiċi tal-arti u d-disinn, b’enfasi fuq il-prattika vokazzjonali. Dan jippermetti lill-istudenti jifhmu aħjar il-vokazzjoni li biħsiebhom isegwu u jħejjihom għal aktar taħriġ fil-qasam. Suġġetti ta’ ħiliet ewlenin jgħinu lill-istudenti jtejbu l-kompetenzi tagħhom f’oqsma bażiċi bħal-lingwa, in-numeriżmu, it-teknoloġija tal-informazzjoni, ix-xjenza u r-responsabbiltà individwali u soċjali.
MQF Level: 1
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes