Institute: Institute of Business Management and Commerce

Department: –

Course Title: ACCA Qualification

Course Code: BC7-01-21

ECTS: 202 ECTS

Course details

Mode: –
The ACCA Qualification is a world leading accountancy qualification which prepares students to become internationally recognised Chartered Certified Accountants.It is a rewarding and intense course with 13 examinations, three years professional experience and an ethics module. The ACCA Qualification encompasses valuable skills and knowledge which are highly sought after by employers in industry and in the financial sector.The ACCA Qualification is equivalent to degree standard (MQF Level 6) after completing the first nine papers (the Fundamentals level). After passing from the remaining 4 papers (the Professionals level), it is equivalent to a masters degree (MQF Level 7).Learners incur fees payable to ACCA, for any membership and examinations, and MIA (Malta Institute of Accountants) membership
L-ACCA hija kwalifika fl-accountancy li hija meqjusa bħala kwalifika ewlenija mad-dinja kollha, u li tipprepara lill-istudenti biex isiru Chartered Certified Accountants rikonoxxuti internazzjonalment. Dan huwa kors intens imma li jagħti ħafna sodisfazzjon, u li jikkonsisti fi 13-il eżami, tliet snin esperjenza professjonali u modulu dedikat għall-etika. Il-kwalifika tal-ACCA tiġbor fiha ħiliet ta’ siwi kbir u għarfien li huma mfittxija ferm minn min iħaddem fl-industrija u fis-settur finanzjarju. Kandidat li jgħaddi mill-ewwel disa’ eżamijiet (il-livell Fundamentali) ikun kiseb kwalifika li hija ekwivalenti għal baċellerat (Livell 6 tal-QMK). Meta jgħaddi mill-erba’ eżamijiet li jifdal (il-Livell Professjonali), huwa jitqies li jkollu kwalifika ekwivalenti għal master (Livell 7 tal-QMK). L-istudenti jkunu meħtieġa jħallsu l-miżati għas-sħubija u l-eżamijiet lill-ACCA, u l-miżata tas-sħubija lillMIA (l-Istitut Malti tal-Accountants).
MQF Level: 6/7
Duration: 4 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in Accounting
or
MCAST Advanced Diploma in Administrative and Secretarial Studies
or
MCAST Advanced Diploma in Business Administration
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Levels or I-Level or O-Level: Mathematics and English Language
Preferred A-Level or SEC/o-Level: Economics, Accounts
Other entry requirements: –
Career opportunities: Accountant
Financial Controller
Financial Analyst
Business analyst
Corporate Finance Specialist
Project Finance Accountant
Programme details:
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes