ACCA Qualification

Course Code: BC7-01-18G

Course Duration: 4 Years Full-time

Course Description (English)

An ACCA Qualification is a path that leads to becoming an internationally recognised Chartered Certified Accountant, and can take your career in any direction. It is a rewarding and intense course with a number of Professional Courses which allows the students to have a rigorous qualification that is accepted across the globe. The ACCA course is the perfect choice for a career in accountancy and the perfect milestone on anyone’s route to becoming a qualified finance professional. The course content is fully administered and managed by ACCA. As an authorised training provider, MCAST delivers a specific programme aimed to enable learners to achieve the prestigious ACCA qualification. The programme provides different exit routes at MQF Levels 6 and 7. Learners incur fees payable to ACCA for any membership and exam administration.

Course Description (Malti)

Kwalifika tal-ACCA hija triq li twassal biex issir Chartered Certified Accountant rikonoxxut fuq livell internazzjonali, u tista’ tiżviluppa l-karriera tiegħek fi kwalunkwe direzzjoni. Huwa kors intensiv u li jagħti ħafna sodisfazzjon b’għadd ta’ Korsijiet Professjonali li jwasslu biex l-istudenti jakkwistaw kwalifika rigoruża li hija aċċettata madwar id-dinja. Il-kors tal-ACCA huwa l-għażla perfetta għal min jixtieq karriera fl-Accountancy u stadju importanti perfett fit-triq ta’ kull min jixtieq isir professjonist kwalifikat fil-qasam tal-finanzi. Il-kontenut tal-kors huwa amministrat u mmexxi totalment mill-ACCA. Bħala fornitur ta’ taħriġ awtorizzat, l-MCAST iwassal programm speċifiku, bil-għan li jippermetti lill-istudenti jiksbu l-kwalifika prestiġjuża tal-ACCA. Il-programm jipprovdi rotot ta’ ħruġ differenti filLivelli 6 u 7 tal-MQF. L-istudenti jkunu meħtieġa jħallsu l-miżati lill-ACCA għal kwalunkwe sħubija u amministrazzjoni tależamijiet.

Mode

Work Experience

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Accounting or 2 A-Level and 2 I-Level passes Compulsory A-Level or SEC/O-Level: Mathematics, English Language Preferred A-Level or SEC/O-Level: Economics, Accounts

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Accountant, Financial controller, Financial analyst, Business analyst, Corporate finance specialist, Project finance accountant