Gozo Campus

ACCA Qualification

BC7-01-18G

Course details

An ACCA Qualification is a path that leads to becoming an internationally recognised Chartered Certified Accountant, and can take your career in any direction. It is a rewarding and intense course with a number of Professional Courses which allows the students to have a rigorous qualification that is accepted across the globe. The ACCA course is the perfect choice for a career in accountancy and the perfect milestone on anyone’s route to become a qualified finance professional. The course content is fully administered and managed by ACCA. As an authorised training provider, MCAST delivers a specific programme aimed to enable learners to achieve the prestigious ACCA qualification.
Learners taking on this qualification at the Gozo Campus, will be able to cover all the Foundation Papers (F1 to F9 as may be applicable), which constitute the L6 qualification (the first two years), at the Ghajnsielem campus. Preparation and assessment for the Professional papers leading to the Level 7 qualification (namely the last two years of the programme of studies) will eventually be delivered at the MCAST Main Campus in Paola, Malta. The Programme, provides different exit routes at Level 6 and at Level 7.
Learners incur fees payable to ACCA for any membership and exam administration.

Kwalifika tal-ACCA hija triq li twassal biex issir Chartered Certified Accountant rikonoxxut fuq livell internazzjonali, u tista’ tiżviluppa l-karriera tiegħek fi kwalunkwe direzzjoni. Huwa kors intensiv u li jagħti ħafna sodisfazzjon b’għadd ta’ Korsijiet Professjonali li jwasslu biex l-istudenti jakkwistaw kwalifika rigoruża li hija aċċettata madwar id-dinja. Il-kors tal-ACCA huwa l-għażla perfetta għal min jixtieq karriera fl-Accountancy u stadju importanti perfett fit-triq ta’ kull min jixtieq isir professjonist kwalifikat fil-qasam tal-finanzi.
Studenti li jagħżlu li jsegwu dan il-kors fil-Kampus t’ Għawdex, iħejju ruħhom għal Foundation Papers (F1 sa F9 hekk kif applikabbli). Dan jammonta għall-ewwel sentejn ta’ studju li jwassal għal kwalifika ta’ livell 6. Tħejjija u assessjar tal-Professional Papers li jwasslu għal kwalifika f’Livell 7 (u allura l-aħħar sentejn tal-kors) ikunu jistgħu jissuktaw fil-Kampus ewlieni tal-MCAST f’Malta. Il-Programm jipprovdi rotot ta’ ħruġ differenti fil-Livell 6 u fil-Livell 7.
L-istudenti għandhom iħallsu miżati lill-ACCA għal kwalunkwe sħubija u amministrazzjoni tal-eżamijiet.

Level 6/7

4 years full-time

Work Experience

MCAST Advanced Diploma in Accounting
or
2 A-Level and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level or SEC/O-Level: Mathematics and English Language
Preferred A-Level or SEC/O-Level: Economics, Accounts


Career opportunities