ACCA Qualification

Course Code: BC7-01-18

Course Duration: 4 Years Full-time

Course Description (English)

An ACCA Qualification is a path that leads to becoming an internationally recognised Chartered Certified Accountant, and can take your career in any direction. It is a rewarding and intense course with a number of Professional Courses which allows the students to have a rigorous qualification that is accepted across the globe. The ACCA course is the perfect choice for a career in accountancy and the perfect milestone on anyone’s route to become a qualified finance professional. The programme provides different exit routes at Level 6 and at Level 7.

Course Description (Malti)

Kwalifika tal-ACCA twasslek biex issir Chartered Certified Accountant rikonoxxut fuq livell internazzjonali. Biha tista’ tiżviluppa l-karriera tiegħek fi kwalunkwe direzzjoni. Huwa kors intensiv li jagħti ħafna sodisfazzjon, b’għadd ta’ Korsijiet Professjonali li jwasslu biex l-istudenti jakkwistaw kwalifika rigoruża li hija aċċettata madwar id-dinja. Il-kors tal-ACCA huwa l-għażla perfetta għal min jixtieq karriera fl-Accountancy u stadju importanti perfett fit-triq ta’ kull min jixtieq isir professjonist finanzjarju kwalifikat. Ilprogramm jipprovdi rotot ta’ ħruġ differenti fil-Livell 6 u fil-Livell 7.

Mode

Work Experience

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Accounting or MCAST Advanced Diploma in Administrative and Secretarial Studies or MCAST Advanced Diploma in Business Administration 2 A-Level and 2 I-Level passes Compulsory A-Level or SEC/O-Level: Mathematics and English Language Preferred A-Level or SEC/O-Level: Economics, Accounts

Other Entry Requirements

Learners incur fees payable to ACCA, for any membership and examinations, and MIA (Malta Institute of Accountants) membership L-istudenti jħallsu l-miżati lill-ACCA għal kwalunkwe sħubija u eżamijiet, kif ukoll sħubija fl-MIA (Malta Institute of Accountants)

Career Opportunities

Accountant, Financial controller, Financial analyst, Business analyst, Corporate finance specialist, Project finance accountant