Institute of Business Management and Commerce

ACCA Qualification

BC7-01-18

Course details

An ACCA Qualification is a path that leads to becoming an internationally recognised Chartered Certified Accountant, and can take your career in any direction. It is a rewarding and intense course with a number of Professional Courses which allows the students to have a rigorous qualification that is accepted across the globe. The ACCA course is the perfect choice for a career in accountancy and the perfect milestone on anyone’s route to become a qualified finance professional.
The course content is fully administered and managed by ACCA. As an authorised training provider, MCAST delivers a specific programme aimed to enable learners to achieve the prestigious ACCA qualification.
The Programme, provides different exit routes at Level 6 and at Level 7. Learners incur fees payable to ACCA for any membership and exam administration.

Kwalifika tal-ACCA hija triq li twassal biex issir Chartered Certified Accountant rikonoxxut fuq livell internazzjonali, u tista’ tiżviluppa l-karriera tiegħek fi kwalunkwe direzzjoni. Huwa kors intensiv u li jagħti ħafna sodisfazzjon b’għadd ta’ Korsijiet Professjonali li jwasslu biex l-istudenti jakkwistaw kwalifika rigoruża li hija aċċettata madwar id-dinja. Il-kors tal-ACCA huwa l-għażla perfetta għal min jixtieq karriera fl-Accountancy u stadju importanti perfett fit-triq ta’ kull min jixtieq isir professjonist kwalifikat fil-qasam tal-finanzi.
Il-kontenut tal-kors huwa amministrat u mmexxi totalment mill-ACCA. Bħala fornitur ta’ taħriġ awtorizzat, l-MCAST iwassal programm speċifiku, bil-għan li jippermetti lill-istudenti jiksbu l-kwalifika prestiġjuża tal-ACCA.
Il-Programm jipprovdi rotot ta’ ħruġ differenti fil-Livell 6 u fil-Livell 7.
L-istudenti għandhom iħallsu miżati lill-ACCA għal kwalunkwe sħubija u amministrazzjoni tal-eżamijiet.

Level 6/7

4 years full-time

Work Experience

MCAST Advanced Diploma in Accounting
or
2 A-Level and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level or SEC/O-Level: Mathematics and English Language
Preferred A-Level or SEC/O-Level: Economics, Accounts