Institute of Business Management and Commerce

Bachelor of Arts (Honours) in Procurement and Finance

BC6-03-21

180 ECTS

Course details

Internship
This three-year bachelor degree intends to provide learners with a strong basis of procurement processes and supporting aspects. By applying theory to both public procurement procedures as well as those adopted within the private sector, this degree will expose learners to the various aspects of Procurement Management. This is coupled with a detailed understanding of the finance function, which in itself provides the students with the capability to carry out work more effectively. Management studies are also incorporated in the programme of studies, in a way as to provide the students with a launch pad into the heart of effective operations coordination in this dynamic area.
Dan il-kors ta’ tliet snin li jwassal għal baċellerat huwa maħsub biex jipprovdi lill-istudenti bażi b’saħħitha dwar il-proċessi ta’ akkwist u aspetti relatati. Filwaqt li tiġi applikata t-teorija kemm għall-proċeduri ta’ akkwist pubbliku, kif ukoll għal dawk adottati fis-settur privat, din id-degree tesponi lill-istudenti għad-diversi aspetti tal-Immaniġġjar tal-Akkwist. Dan isir flimkien ma’ fehim dettaljat tal-funzjoni tal-finanzi, li fiha nnifisha twassal lill-istudenti sabiex ikunu kapaċi jwettqu x-xogħol b’mod aktar effettiv. L-istudji tal-Maniġment huma inkorporati wkoll fil-programm ta’ studji, b’tali mod li jipprovdu lill-istudenti b’mezz biex jidħlu direttament fil-qalba tal-koordinazzjoni effettiva tal-operat f’dan il-qasam dinamiku.
MQF Level 6
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma in Business Administration or MCAST Advanced Diploma in Accounting or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Level: Accounts or Marketing or Economics
Applicants with similar qualifications may still show their interest in applying for this course. Such applications will be presented to the Admissions Board for its consideration.
Career Pathways: Procurement manager, Supply chain manager, Logistics manager, Purchasing and inventory coordinator