Institute of Business Management and Commerce

Bachelor of Arts (Honours) in Procurement and Finance

BC6-03-18

Course details

This three-year Bachelor degree intends to provide learners with a strong basis of procurement processes and supporting aspects. Applying theory to both public procurement procedures as well as those adopted within the private sector, this degree will expose learners to the various aspects of Procurement Management. This is coupled with a detailed understanding of the finance function, which in itself provides the students with the capability to carry out work more effectively. Management studies are also incorporated in the programme of studies, in a way as to provide the students with a launch –pad into the heart of effective operations coordination in this dynamic area.

Dan il-grad ta’ baċellerat ta’ tliet snin huwa maħsub biex jipprovdi lill-istudenti bażi b’saħħitha ta’ proċessi ta’ akkwist u aspetti ta’ appoġġ. Filwaqt li tapplika t-teorija kemm għal proċeduri ta’ akkwist pubbliku, kif ukoll għal dawk adottati fis-settur privat, din id-degree tesponi lill-istudenti għad-diversi aspetti tal-Immaniġġjar tal-Akkwist. Dan isir flimkien ma’ fehim dettaljat tal-funzjoni tal-finanzi, li fiha nnifisha twassal lill-istudenti sabiex ikunu kapaċi jwettqu x-xogħol b’mod aktar effettiv. L-istudji tal-maniġment huma inkorporati wkoll fil-programm ta’ studji, b’tali mod li jipprovdi lill-istudenti b’mezz biex jidħlu direttament fil-qalba ta’ koordinazzjoni effettiva tal-operazzjonijiet, f’dan il-qasam dinamiku.

Level 6

3 years full time

Internship

MCAST Advanced Diploma in Business Administration
or
MCAST Advanced Diploma in Accounting
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Accounts or Marketing or Economics
Note: Applicants with similar qualifications, may still show their interest in applying for this course. Such applications will be presented to an Admissions Board for its consideration


Career opportunities

Commercial Buyer
Procurement Specialist
Purchasing Manager
Sourcing Specialist
Commercial Governance Manager